เรื่องราวร้องทุกข์ (จังหวัดชลบุรี)

รายการร้องเรียน ที่ 145 | ร้องเรียนโดย -

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 123 | ร้องเรียนโดย -

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 103 | ร้องเรียนโดย Kampol

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 77 | ร้องเรียนโดย ผู้ถือหุ้นให้กับชาวต่างด้าว

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 51 | ร้องเรียนโดย วินัย

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 27

ร้านเหล้า คาราโอเกะ เปิดเกินเวลา

 • วันที่ร้องเรียน 11 เม.ย. 2566
 • |
 • pom
ร้านเหล้า คาราโอเกะ ซอยกอไผ่ (ถนนพัทยาใต้) เปิดเกินเวลาหลายร้าน บางร้านเที่ยงวันก็ยังไม่ปิด รถมอเตอร์ไซด์จอดริมถนนเต็ม เจ้าหน้าที่ตำรวจเคยมาตรวจไม่กี่ครั้ง แต่ก็ยังเปิดเกินเวลาเหมือนเดิม รบกวนท่านผู้ว่าส่งคนมาดูด้วย ร้องเรียนไปยังอำเภอ ก็ไม่เห็นมีอะไรเรื่องเงียบ ผ่านเส้นทางนี้ทุกเช้า เห็นทุกวัน บางวันก็มีเรื่องทะเลาะวิวาท ทางเจ้าหน้าที่อำเภอ ตำรวจท้องที่ ทราบหรือไม่
รายการร้องเรียน ที่ 144 | ร้องเรียนโดย คุณนรพล

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 142 | ร้องเรียนโดย คุณนรพล

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 141 | ร้องเรียนโดย Sungijung

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 137 | ร้องเรียนโดย พิชัยศิลป์ ไทยวานิช

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 136 | ร้องเรียนโดย ผู้เดือดร้อน

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 133 | ร้องเรียนโดย นายสุเทพ เนียรสวัสดิ์

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 131 | ร้องเรียนโดย นายพร้อมพงศ์ มงคลโชคดี

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 128 | ร้องเรียนโดย Sanya

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 126 | ร้องเรียนโดย ครกหิน

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 125 | ร้องเรียนโดย ลภัสวรรณ

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 119 | ร้องเรียนโดย ถูกอดีตเพื่อนร่วมงานตามรังควาญ

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 116 | ร้องเรียนโดย ทิ้งน้ำเสียหาดแสมสาร

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 112 | ร้องเรียนโดย อิฏฐวัชร์

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 111 | ร้องเรียนโดย วินัยขับขี่

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 110 | ร้องเรียนโดย อู๊ด

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 109 | ร้องเรียนโดย สาธิต วงศ์นาถลือชา

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 108 | ร้องเรียนโดย ปรีดิท

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 107 | ร้องเรียนโดย ปรีดิท

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 106 | ร้องเรียนโดย อทิตยา นนทภา

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 105 | ร้องเรียนโดย หมู่บ้านไลฟ ซอย12

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 104 | ร้องเรียนโดย JameBall

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 102 | ร้องเรียนโดย Bow

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 96 | ร้องเรียนโดย ไฟฟ้าพานทอง

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 94 | ร้องเรียนโดย วีรวิทย์

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 93 | ร้องเรียนโดย Wizard

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 92 | ร้องเรียนโดย Wizard

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 91 | ร้องเรียนโดย สมาชิกหมู่บ้านพรนรินร์ 1

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 90 | ร้องเรียนโดย ชาวบ้านที่แสบคอ เวลาหายใจ

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 89 | ร้องเรียนโดย Aum

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 88 | ร้องเรียนโดย จิตร

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 87 | ร้องเรียนโดย สมโภช

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 85 | ร้องเรียนโดย ร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาร้านส้มตำเปิดเพลงเสียงดังรบกวนทั้งวัน ทั้งคืน

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 83 | ร้องเรียนโดย d_jaroen

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 81 | ร้องเรียนโดย ต่อศักดิ์

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 80 | ร้องเรียนโดย -

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 75 | ร้องเรียนโดย อโณทัย สารีศรี

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 72 | ร้องเรียนโดย สมาชิกหมู่บ้านพรนรินร์ 1

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 70 | ร้องเรียนโดย JaeySK8

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 64 | ร้องเรียนโดย อาร์ม

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 63 | ร้องเรียนโดย เดือดร้อนมากๆ

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 62 | ร้องเรียนโดย ชาวบ้านเดือดร้อน

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 61 | ร้องเรียนโดย Sueb R

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 58 | ร้องเรียนโดย 123

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 55 | ร้องเรียนโดย คนคั่นเวลา

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 54 | ร้องเรียนโดย นิติบุคคลแฟมิลี่ซิตี้ทาวน์ 5 ต.นาป่าชลบุรี

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 53 | ร้องเรียนโดย นายเกรียงศักดิ์ อินมอญ

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 52 | ร้องเรียนโดย นายเกรียงศักดิ์ อินมอญ

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 47

ตอนนี้มีพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบเยอะมาก

 • วันที่ร้องเรียน 26 มิ.ย. 2566
 • |
 • วัลยา อ่ำบางพลี
ตอนนี้มีพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบ แถว ต.บึง ต.บ่อวิน ที่มาจากต่างจังหวัดเยอะมาก ช่วยจัดการด้วยค่ะ
รายการร้องเรียน ที่ 46 | ร้องเรียนโดย นางบัณฑิตา ชุมวระ

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 44 | ร้องเรียนโดย นิติบุคคลแฟมิลี่ซิตี้ทาวน์ 5 ต.นาป่าชลบุรี

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 42 | ร้องเรียนโดย ผู้อดนอน

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 41

รถติดสะสมจำนวนมาก(รถเทลเลอร์ตู้) ถนนพังชำรุดเสียหาย ชาวบ้านเดือดร้อนจำนวนมาก ไร้การดูแลจากหน่วยงานรับผิดชอบและเกี่ยวข้อง

 • วันที่ร้องเรียน 1 มิ.ย. 2566
 • |
 • วสุพล ดวงบัว
รถติดสะสมจำนวนมาก(รถเทลเลอร์ตู้) ถนนพังชำรุดเสียหาย ชาวบ้านเดือดร้อนจำนวนมาก ไร้การดูแลจากผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง ไฟ้ถนน ก็ไม่สว่าง ถนนชำรุดเสียหายตลอดเส้นทาง ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารได้รับผลกระทบ ขอท่านผู้ว่าได้ลงมาตรวจสอบโดยด่วน ระยะ1เดือนถึง2เดือนหลัง ติดเกือบทุกวัน
รายการร้องเรียน ที่ 39 | ร้องเรียนโดย 39

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 37 | ร้องเรียนโดย สุนัขจรจัดไล่กัดชาวบ้านรถล้มรถคว่ำหลายครั้งเทศบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 36 | ร้องเรียนโดย -

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 34

รถบรรทุกจอดขวางทางเข้าบ้านและทิ้งขยะทุกวัน เป็นระยะเวลา4ปีมาแล้ว

 • วันที่ร้องเรียน 8 พ.ค. 2566
 • |
 • นายเกรียงศักดิ์ อินมอญ
ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนมาก เนื่องจากมีรถบรรทุกมาจอดขวางประตูบ้านและทิ้งขยะเป็นจำนวนมากทุกวันเป็นเวลาประมาณ 4 ปีมาแล้ว เพราะบ้านอยู่ตรงทางกลับรถ แจ้งไปหลายหน่วยงานก็ได้รับคำตอบว่าไม่รู้จะทำอย่างไร ข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์อย่างสูงจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กรุณาช่วยแก้ปัญหาให้ข้าพเจ้าด้วย ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ นายเกรียงศักดิ์ อินมอญ
รายการร้องเรียน ที่ 33

ลักลอบจำหน่ายสินค้าบนสะพานชลมารถวิถี

 • วันที่ร้องเรียน 5 พ.ค. 2566
 • |
 • เบื่อ
เรียนท่านผู้ว่าฯ เนื่องด้วยมีประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าบนสะพานชลมารถวิถีตลอดสะพาน ปัจจุบันเริ่มมีพ่อค้ารถเข็นและรถกระบะ ลักลอบจำหน่ายสินค้าอีกแล้ว ทำให้ผู้สัญจรไปมาเกิดความเดือดร้อนรำคาญและยังมีขยะจากการรับประทานทิ้งไว้อีก กราบเรียนให้ท่านช่วยกวดขัน เหมือนที่ผ่านมาอีกครั้ง ช่วยนำความสงบสุขกลับคืนสู่ชาวชลบุรีอีกครั้งด้วยครับ กราบขอบพระคุณล่วงหน้า
รายการร้องเรียน ที่ 30

บาร์เสียงดัง

 • วันที่ร้องเรียน 18 เม.ย. 2566
 • |
 • ยุพิน
สวัสดีค่ะท่านผู้ว่า ดิฉันมีเรื่องเดือดร้อนมาร้องทุกข์ค่ะ ดิฉันอาศัยอยู่ห้องพักที่ถนน เขาพระตำหนัก ซอย5 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป หาเช้ากินค่ำ ได้รับความเดือดร้อนจากบาร์แห่งหนึ่ง ชื่อว่า Hard 8 Saloon อยู่เขาพระตำหนัก ซอย5 บาร์จะมีการเล่นดนตรีสด ที่เสียงดังมาก ดิฉันกับจากการทำงานต้องการการพักผ่อนที่ดี บาร์แห่งนี้เล่นเสียงดังจนถึงเที่ยงคืน ทำให้ดิฉันไม่ได้พักผ่อน ต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าอีก ท่านมาช่วยจัดระเบียบให้หน่อยได้ไหมคะ จะเป็นการดีค่ะถ้าเลิกภายใน 23.00 และทำการปิดประตูไม่ให้มีเสียงดังออกมาจากภายใน ขอร้องมช่วยดิฉันด้วยค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง
รายการร้องเรียน ที่ 29

บาร์เล่นดนตรีสดเสียงดัง

 • วันที่ร้องเรียน 13 เม.ย. 2566
 • |
 • Parita
เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดิฉันทำธุรกิจเปิดร้านอาหารและห้องพักอยู่ เขาพระตำหนัก ซอย5 ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จากการเล่นดนตรีสดเสียงดังจากบาร์ชื่อ Hard 8 Saloon อยู่บนเขาพระตำหนัก ซอย5 ทุกๆวัน อังคาร ศุกร์ และ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 19.00 - 24.00 จะมีการร้องและเล่นดนตรีสด ลูกค้าทีีมานั่งนั่งทานอาหารที่ร้านไม่สามารถนั่งข้างนอกและพูดคุยกันได้เลยเนื่องจากมีเสียงดังรบกวน พนักงานทำงานด้วยความลำบาก เพราะมีเสียงดังรบกวน และ ลูกค้าที่มาพักบนโรงแรมไม่สามารถนอนได้เพราะมีมลพิษทางเสียง ลูกค้าหลายๆคนได้ทำการเชคเอ้าท์ออกก่อนกำหนดเนื่องจากไม่สามารถพักผ่อนได้ และดิฉันจะต้องทำการคืนเงินให้กับลูกค้าไปหลายคนแล้ว และลูกค้าได้มีการต่อว่าโรงแรมและนำไปเขียนรีวิวต่อว่าโรงแรมว่ามีเสียงดังรบกวนทำให้โรงแรมเสียหายทั้งๆที่ไม่ใช่ความผิดของโรงแรมแม้แต่นิด ดิฉันจึงจะขอให้ท่านผู้ว่าช่วยจัดระเบียบไม่ให้เล่นดนตรีสดเกิน 23.00 และขอให้ปิดประตูบาร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง เดิมทีเขาพระตำหนักเป็นสถานที่เงียบสงบ มีโรงแรมมากมายที่ได้รับความเดือดร้อนแบบนี้ ดิฉันทำมาหากินสถานที่แห่งนี้มาเป็น 10 ปีแล้ว ไม่เคยพบเจอกับเหตุการ์ณแบบนี้ จึงจะขอให้หน่วยงานเข้ามาดูแลและแก้ไขด้วยค่ะ ทั้งหมดที่ดิฉันเขียนมาล้วนเป็นความจริงทั้งหมดและได้รับความเดือดร้อนจริงๆ ด้วยความเคารพอย่างสูง
รายการร้องเรียน ที่ 28

บาร์เล่นดนตรีสดเสียงดัง

 • วันที่ร้องเรียน 13 เม.ย. 2566
 • |
 • Parita
เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดิฉันทำธุรกิจเปิดร้านอาหารและห้องพักอยู่ เขาพระตำหนัก ซอย5 ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จากการเล่นดนตรีสดเสียงดังจากบาร์ชื่อ Hard 8 Saloon อยู่บนเขาพระตำหนัก ซอย5 ทุกๆวัน อังคาร ศุกร์ และ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 19.00 - 24.00 จะมีการร้องและเล่นดนตรีสด ลูกค้าทีีมานั่งนั่งทานอาหารที่ร้านไม่สามารถนั่งข้างนอกและพูดคุยกันได้เลยเนื่องจากมีเสียงดังรบกวน พนักงานทำงานด้วยความลำบาก เพราะมีเสียงดังรบกวน และ ลูกค้าที่มาพักบนโรงแรมไม่สามารถนอนได้เพราะมีมลพิษทางเสียง ลูกค้าหลายๆคนได้ทำการเชคเอ้าท์ออกก่อนกำหนดเนื่องจากไม่สามารถพักผ่อนได้ และดิฉันจะต้องทำการคืนเงินให้กับลูกค้าไปหลายคนแล้ว และลูกค้าได้มีการต่อว่าโรงแรมและนำไปเขียนรีวิวต่อว่าโรงแรมว่ามีเสียงดังรบกวนทำให้โรงแรมเสียหายทั้งๆที่ไม่ใช่ความผิดของโรงแรมแม้แต่นิด ดิฉันจึงจะขอให้ท่านผู้ว่าช่วยจัดระเบียบไม่ให้เล่นดนตรีสดเกิน 23.00 และขอให้ปิดประตูบาร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง เดิมทีเขาพระตำหนักเป็นสถานที่เงียบสงบ มีโรงแรมมากมายที่ได้รับความเดือดร้อนแบบนี้ ดิฉันทำมาหากินสถานที่แห่งนี้มาเป็น 10 ปีแล้ว ไม่เคยพบเจอกับเหตุการ์ณแบบนี้ จึงจะขอให้หน่วยงานเข้ามาดูแลและแก้ไขด้วยค่ะ ทั้งหมดที่ดิฉันเขียนมาล้วนเป็นความจริงทั้งหมดและได้รับความเดือดร้อนจริงๆ ด้วยความเคารพอย่างสูง
รายการร้องเรียน ที่ 26

บ้านเจี๊ยบกุ้งสด เลขที่ 85/3 มบ. แฟมิลี่ซิตี้ทาวน์5 ก่อความเดือดร้อนสร้างมลภาวะกลิ่นเน่าเหม็นอาหารทะเลสดในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรร

 • วันที่ร้องเรียน 11 เม.ย. 2566
 • |
 • นิติบุคคลแฟมิลี่ซิตี้ทาวน์ 5
บ้าน 85/3 มบ. แฟมิลี่ซิตี้ทาวน์5 ก่อความเดือดร้อนสร้างมลภาวะกลิ่นเน่าเหม็นอาหารทะเลสดในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรร ประกอบกิจการใช้บ้านในหมู่บ้านจัดสรรจัดเก็บแปรรูป กุ้ง ปลาหมึก ล้างอาหารทะเลหน้าบ้าน ทิ้งน้ำเน่าเหม็นคาวหน้าบ้านที่สาธารณะ จัดเก็บอาหารทะเลส่งกลิ่นเหม็นในหมู่บ้านจัดสรรละเมิดเทศบัญญัติ ร้องเรียนไปยังเทศบาลนาป่า 8 ครั้งแต่ไม่ได้ช่วยบรรเทาแก้ไขปัญหา มาตรวจสอบแต่ไม่พบปัญหาและรายงานผู้บริหารไม่ตรงข้อเท็จจริง แจ้งถึงผู้ว่าชลบุรี ศูนย์ดำรงธรรม ปลัดเทศบาล และนายกเทศบาลนาป่า และเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองชลบุรี : รบกวนและขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร ปลัดและนายกเทศบาลตำบลนาป่า ช่วยพิสูจน์หลักฐานและช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ขอให้เจ้าพนักงานที่มาลงพื้นที่ได้แสดงหลักฐานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดเทศบาล และนายกเทศบาลนาป่า โปรดส่งบุคคลกรของเทศบาลที่มีคุณภาพ และมีความตั้งใจพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อนำข้อเท็จจริงในการเบาเทาปัญหาข้อร้องทุกข์มาช่วยด้วยเถิด เทศบาลนาป่า ได้ส่งบุคลากรมาลงพื้นที่ แต่ไม่พบการมาตรวจสอบตามข้อร้องทุกข์ ไม่พบการลงพื้นที่การจัดเก็บภาพถ่ายถังแช่หน้าบ้านจริงหรือไม่ ไม่พบว่าได้มีการเปิดท่อสาธารณะพิสูจน์เน่าเหม็นจริงหรือไม่ ไม่พบว่ามีการพิสูจน์หลักฐานความเน่าเหม็นตามลมจริงหรือไม่ ไม่ปรากฎการจัดเก็บหลักฐานที่ได้ร้องเรียนแต่ละข้อหรือไม่ ไม่พิสูจน์ว่าใช้บ้านจัดสรรประกอบกิจการและจัดเก็บอาหารประเภทสัตว์น้ำผิดเทศบัญญัติหรือไม่ ไม่ได้ตรวจสอบตามช่วงเวลาการล้างถัง การปล่อยน้ำเสีย การแปรรูป การแช่แข็งสัตว์น้ำตามช่วงเวลาที่ได้แจ้งไปจริงหรือไม่ การมาลงพื้นที่แต่ไม่ได้มาเพื่อตั้งใจบรรเทาแก้ไข การมาตรวจสอบไม่มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ไม่พบการพิสูจน์กับเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบจริงหรือไม่ บ้าน 85/3 มบ. แฟมิลี่ซิตี้ทาวน์5 ยังทำผิดกฏหมาย ยังละเมิดเทศบัญญัติหลายข้อ ใช้บ้านจัดสรรประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจแปรรูปผิดเทศบัญญัติ ประกอบกิจการใช้บ้านในหมู่บ้านจัดสรรจัดเก็บแปรรูป กุ้ง ปลาหมึก ล้างอาหารทะเล จัดเก็บอาหารทะเลละเมิดเทศบัญญัติ ก่อความเดือดร้อนสร้างมลภาวะกลิ่นเน่าเหม็นอาหารทะเลสดในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรร ใช้บ้านเป็นโรงงานขนาดเล็กประกอบกิจการอาหารทะเล ทิ้งเศษกุ้ง ปลาหมึกที่ล้างลงท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าบ้าน ก่อให้เกิดการเพาะพันธุ์แมลงสาบผิดเทศบัญญัติและกฎหมายหลายข้อ ร้องเรียนเทศบาลนาป่าหลายครั้ง แต่ไม่มีผลจัดการเป็นรูปธรรม บ้าน 85/3 ยังคงประกอบกิจการและสร้างกลิ่นเน่าเหม็นละเมิดเทศบัญญัติ ทั้งที่มีการแจ้งเหตุร้องทุกข์มาตลอด 12 เดือน 8 ครั้ง 1 บ้าน 85/3 สร้างความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านและบ้านใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 100 เมตร 10 หลังใกล้เคียงทั้งซ้ายและขวา ใช้บ้านที่พักอาศัยเป็นที่แปรรูป ล้าง เก็บสะสมอาหารทะเลแช่ปลาหมึก กุ้ง โกดังแช่แข็งจัดสัตว์น้ำส่งกลิ่นเหม็นเน่าอาหารทะเล 2 บ้าน 85/3 มีพฤติกรรมล้าง และเทปล่อยน้ำเสีย เศษสัตว์น้ำ ล้างถังแช่ปลาหมึก ทิ้งน้ำเน่าเหม็นจากการที่ได้ประกอบกิจการขายอาหารทะเลมาเททิ้งลง พื้นที่หน้าที่บ้านพักอาศัย ล้างถังแช่ปลาหมึกลงท่อพื้นหน้าบ้าน ให้ไหลลงพื้นที่ถนนสาธารณะหน้าบ้านและปล่อยน้ำเน่าเสียลงท่อน้ำสาธารณะหน้าบ้าน น้ำเน่าที่ทิ้งไม่ผ่านการบำบัดและเททิ้งเศษปลาหมึกและเศษกุ้ง ทำให้ท่อสาธารณะ พื้นที่สาธารณะหน้าบ้าน ส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปตามท่อสาธารณะ ปรากฎมีเศษสัตว์น้ำที่เน่าทิ้งลงพื้นที่หน้าบ้าน และฉีดน้ำล้างหน้าบ้านให้น้ำเสียไหลลงท่อสาธารณะ ปล่อยกลิ่นคาวปลาหน้าบ้านให้ไหลไปตามลมชวนอ๊วก 3 บ้าน 85/3 สร้างมลภาวะกลิ่นเน่าของกุ้ง ปลาหมึก อาหารทะเล ชวนอ๊วก ส่งกลิ่นเน่าเหม็น โดยที่ไม่สนใจความเดือดร้อนเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญที่มีกลิ่นเน่าเหม็นส่งกลิ่นห่างไกลออกไปไม่น้อยกว่า 100 เมตรอย่างชัดเจน เดือนร้อนนับสิบหลังคาเรือนทั้งซ้ายและขวา จนเอือมระอา ทั้งที่ปรากฎว่าทางเทศบาลได้ส่งคนมาตรวจตามการร้องทุกข์แต่ ยังคงละเลย ปล่อยให้ประกอบกิจการทำผิดกฏหมายเทศบัญญัติ ปล่อยให้มีการละเมิดเทศบัญญัติหลายข้อ ยังปรากฎมีหลักฐาน เป็นตู้แช่แข็ง ถังแช่แข็งปลาหมึกที่มีการแช่ปลาหมึก อยู่บริเวณบ้านหลายสิบใบ ทั้งที่มีหลักฐานปรากฎที่ชัดเจนที่หน้าบ้านที่ประกอบกิจการทำผิดกฏหมายเทศบัญญัติ แต่มองไม่เห็นหลักฐานและเทศบาลยังไม่มีการแก้ไข ความเดือดร้อน ปล่อยคนทำความเดือดร้อนยังทำความเดือดร้อนต่อไป 4 บ้าน 85/3 ตัวการก่อให้เกิดโรคและแมลงสาบ พบมีแมลงสาบเพิ่มจำนวนเป็นอย่างมาก ที่มากินเศษเน่าของปลาหมึก และกลิ่นเน่าของเศษอาหารทะเลในท่อสาธารณะกระจายไปตามท่อสาธารณะ ไป ส่งกลิ่นกระจายไปหลายบ้านเข้าตามท่อ ก่อให้เกิดแพร่กระจายโรคจากแมลงสาบ หลักฐานที่มาตรวจสอบได้คือ 1) กลิ่นเน่าหน้าบ้านที่ก่อเหตุลอยไปไกล 100 เมตร รอบบ้านที่เกิดตลอดเวลากลิ่นลอยมาตามท่อ และลอยมาตามลม 2) ถังแช่น้ำแข็งหน้าบ้านไม่ต่ำกว่า 10-15 ถัง ใส่ปลาหมึก กุ้ง น้ำแข็งที่เน่าเหม็น 3) มีตู้แช่แข็งอาหารทะเลบริเวณภายในบ้าน 10 -15 ตู้ มีพื้นที่ที่แปรรูปอาหารสัตว์ข้างบ้าน หลังบ้าน 4) การเททิ้งน้ำเน่าและเศษเน่าสัตว์น้ำ ล้างถังที่จะเกิดเวลา 19 - 20.30 น เน่าเหม็นชวนอ๊วก 5) รถกระบะที่ประกอบการที่จอดหน้าบ้านช่วงค่ำถึงเช้า 6 ป้ายขายอาหารทะเลสดแช่แข็งและพิกัดระบุร้านขายสัตว์น้ำใน Google map 7 เศษปลาหมึก เปลือกกุ้ง ที่ได้ฉีดน้ำทิ้งลงท่อน้ำสาธารณะ ขอให้เทศบาลนาป่า ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและโปรดเห็นใจชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการละเมิดกฎหมายและเทศบีญญัติที่มีกลิ่นเน่าชวนอ๊วก แมลงสาป มลภาวะการอยู่อาศัย ของบ้านเลขที่ 85/3 ที่ไม่สน ไม่แคร์ ไม่เคารพกฎหมาย ไม่สนกฎระเบียบหมู่บ้าน ไม่สนใจพฤติกรรมการละเมิดเทศบัญญัติ การละเมิดการจัดการมูลฝอยเศษอาหาร การทิ้งของเสียจากการใช้อาคารจัดเก็บอาหารทะเล การละเมิดเทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขอให้เทศบาลนาป่าแจ้งความร้องทุกข์และให้เจ้าหน้าที่จับกุมฐานการละเมิดกฎหมาย เทศบัญญัติ ขอให้ปรับเงินทางแพ่ง และยึดอุปกรณ์ที่ละเมิด และชำระค่าเสียหายต่อการละเมิดเทศบัญญัติ เพื่อหยุดการใช้ที่พักอาศัยอาคารภายในหมู่บ้าน เป็นจัดเก็บอาหารทะเล แปรรูปอาหารทะเล เพื่อหยุดการเท ทิ้ง ล้างถังจัดเก็บอาหารทะเลในบริเวณหมู่บ้านที่พักอาศัย เพื่อให้หยุดทิ้งน้ำเน่าและมูลฝอยเศษสัตว์อาหารทะเลในท่อสาธารณะ เพื่อให้หยุดก่อความเดือร้อนสร้างมลภาวะกลิ่นเน่าเหม็นจากการแช่ การล้างกุ้ง ปลาหมึก เทศบาลนาป่าได้เคยมาแจ้งเตือนบ้าน 85/3ไปแล้ว แต่เจ้าบ้านไม่สน ไม่แคร์กฎหมาย ข้อบังคับหรือเทศบัญญัติใดๆ ยังคง ละเมิดและสร้างความเดือดร้อนอีกนานนับ 20 เดือนที่ได้มาแจ้งเตือน ทั้งนี้ได้แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากเทศบาลนาป่ามาแล้ว 8 ครั้ง แต่เจ้าของบ้านที่ก่อเหตุยังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จึงขอความเมตตาความกรุณาเทศบาลนาป่าบังดับใช้กฎหมายเทศบัญญัติอย่างจริงจัง ขอบพระคุณท่านผู้ว่าชลบุรี ศูนย์ดำรงธรรม ปลัดเทศบาล และนายกเทศบาลนาป่า และเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองชลบุรีที่ได้ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือนร้อนต่อชุมชนและผู้อาศัยในเทศบาลนาป่า นิติบุคคลแฟมิลี่ซิตี้ทาวน์ 5
รายการร้องเรียน ที่ 25

มาทำบัตรประชาชนแต่ไม่มีที่จอดรถ ที่จอดมีแต่ของพนักงานรัฐ

 • วันที่ร้องเรียน 11 เม.ย. 2566
 • |
 • จารุวรรณ
มาเทศบาลเมืองเพื่อทำบัตรประชาชนแต่โดนเจ้าหน้าที่ไล่ไม่ให้จอดรถในโดม ที่จอดรถมีแต่รถเจ้าหน้าที่จอดในโดมประชาชนห้ามจอดเอาเงินภาษีประชาชนมาทำที่จอดรถให้เฉพาะเจ้าหน้าที่หรือคะ และการทำบัตรไม่ใช่บอกให้ไปทำที่เทศบาลบ้านสวนช่วยอัพเดทด้วยว่าสถานที่เค้ายังไม่พร้อมรับทำบัตรเสียเวลาที่ต้องเดินทางไปมา อยากให้ผู้ว่าออกมาจัดการพื้นที่ที่จอดรถบริการประชาชนไม่ใช่เอื้อแต่เจ้าหน้าที่รัฐ คำว่าบริการประชาชนไปไหนหมด
รายการร้องเรียน ที่ 24

ผับเสรีภาพเปิดเพลงเสียงดังและเปิดเกินเวลา

 • วันที่ร้องเรียน 9 เม.ย. 2566
 • |
 • ธีรภัทร์
ขอร้องทุก ทำงานเข้ากะทีอมตะนคร หอพักอยูติดกับผับเสรีภาพ ตรงบ้านเก่า เปิดเพลงเสียงดังมากช่วงตี1-ตี1.30 เมือก่อนปิดแค่เที่ยงคืน แต่เดียวนี้ ปิดเกินเวลาอีก คนทำงานกะเช้า ทำโรงงานนอนไม่หลับเลยคับ เสียงเพลงมันดังมาถึงหอพักกระจกบานสั่นสะเทือนตามเสียงเพลงทีเปิดดังเสียงเบสลอยมาอย่างดัง "โทรไปแจ้งโรงพักแล้ว แต่ก็ไม่สนใจ" ขอให้ทางจังหวัดให้ผู้ว่าช่วยดำเนินการด้วย หรือจะต้องร้องเรียนสื่อ หรือสำนักนายยก
รายการร้องเรียน ที่ 23

ขอให้เจ้าพนักงานที่มาลงพื้นที่ได้แสดงหลักฐานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดเทศบาล และนายกเทศบาลนาป่าบ้าน 85/3 มบ. แฟมิลี่ซิตี้ทาวน์5 ยังทำผิดกฏหมายละเมิดเทศบัญญัติ สร้างมลภาวะกลิ่นเน่าเหม็นอาหารทะเล ใช้บ้านอาศัยประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล จัดเก็บอาหารทะเล ทิ้งเศษกุ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะ เพาะพันธุ์แมลงสาบผิดเทศบัญญัติและกฎหมายหลายข้อ

 • วันที่ร้องเรียน 30 มี.ค. 2566
 • |
 • นิติบุคคลแฟมิลี่ซิตี้ทาวน์ 5
บ้าน 85/3 มบ. แฟมิลี่ซิตี้ทาวน์5 ประกอบกิจการใช้บ้านในหมู่บ้านจัดสรรจัดเก็บแปรรูป กุ้ง ปลาหมึก ล้างอาหารทะเล จัดเก็บอาหารทะเลละเมิดเทศบัญญัติ ขอให้เจ้าพนักงานที่มาลงพื้นที่ได้แสดงหลักฐานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดเทศบาล และนายกเทศบาลนาป่า แจ้งถึงปลัดเทศบาล และนายกเทศบาลนาป่า และเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองชลบุรี : รบกวนและขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร ปลัดและนายกเทศบาลตำบลนาป่า ช่วยพิสูจน์หลักฐานและช่วยบรรเทาความเดือดร้อน โปรดส่งบุคคลกรของเทศบาลที่มีคุณภาพ และมีความตั้งใจพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อนำข้อเท็จจริงในการเบาเทาปัญหาข้อร้องทุกข์มาช่วยด้วยเถิด เทศบาลนาป่า ได้ส่งบุคลากรมาลงพื้นที่ แต่ไม่พบการมาตรวจสอบตามข้อร้องทุกข์ ไม่พบการลงพื้นที่การจัดเก็บภาพถ่ายถังแช่หน้าบ้านจริงหรือไม่ ไม่พบว่าได้มีการเปิดท่อสาธารณะพิสูจน์เน่าเหม็นจริงหรือไม่ ไม่พบว่ามีการพิสูจน์หลักฐานความเน่าเหม็นตามลมจริงหรือไม่ ไม่ปรากฎการจัดเก็บหลักฐานที่ได้ร้องเรียนแต่ละข้อหรือไม่ ไม่พิสูจน์ว่าใช้บ้านจัดสรรประกอบกิจการและจัดเก็บอาหารประเภทสัตว์น้ำผิดเทศบัญญัติหรือไม่ ไม่ได้ตรวจสอบตามช่วงเวลาการล้างถัง การปล่อยน้ำเสีย การแปรรูป การแช่แข็งสัตว์น้ำตามช่วงเวลาที่ได้แจ้งไปจริงหรือไม่ การมาลงพื้นที่แต่ไม่ได้มาเพื่อตั้งใจบรรเทาแก้ไข การมาตรวจสอบไม่มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ไม่พบการพิสูจน์กับเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบจริงหรือไม่ บ้าน 85/3 มบ. แฟมิลี่ซิตี้ทาวน์5 ยังทำผิดกฏหมาย ยังละเมิดเทศบัญญัติหลายข้อ ใช้บ้านจัดสรรประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจแปรรูปผิดเทศบัญญัติ ประกอบกิจการใช้บ้านในหมู่บ้านจัดสรรจัดเก็บแปรรูป กุ้ง ปลาหมึก ล้างอาหารทะเล จัดเก็บอาหารทะเลละเมิดเทศบัญญัติ ก่อความเดือดร้อนสร้างมลภาวะกลิ่นเน่าเหม็นอาหารทะเลสดในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรร ใช้บ้านเป็นโรงงานขนาดเล็กประกอบกิจการอาหารทะเล ทิ้งเศษกุ้ง ปลาหมึกที่ล้างลงท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าบ้าน ก่อให้เกิดการเพาะพันธุ์แมลงสาบผิดเทศบัญญัติและกฎหมายหลายข้อ ร้องเรียนเทศบาลนาป่าหลายครั้ง แต่ไม่มีผลจัดการเป็นรูปธรรม บ้าน 85/3 ยังคงประกอบกิจการและสร้างกลิ่นเน่าเหม็นละเมิดเทศบัญญัติ ทั้งที่มีการแจ้งเหตุร้องทุกข์มาตลอด 12 เดือน 8 ครั้ง 1 บ้าน 85/3 สร้างความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านและบ้านใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 100 เมตร 10 หลังใกล้เคียงทั้งซ้ายและขวา ใช้บ้านที่พักอาศัยเป็นที่แปรรูป ล้าง เก็บสะสมอาหารทะเลแช่ปลาหมึก กุ้ง โกดังแช่แข็งจัดสัตว์น้ำส่งกลิ่นเหม็นเน่าอาหารทะเล 2 บ้าน 85/3 มีพฤติกรรมล้าง และเทปล่อยน้ำเสีย เศษสัตว์น้ำ ล้างถังแช่ปลาหมึก ทิ้งน้ำเน่าเหม็นจากการที่ได้ประกอบกิจการขายอาหารทะเลมาเททิ้งลง พื้นที่หน้าที่บ้านพักอาศัย ล้างถังแช่ปลาหมึกลงท่อพื้นหน้าบ้าน ให้ไหลลงพื้นที่ถนนสาธารณะหน้าบ้านและปล่อยน้ำเน่าเสียลงท่อน้ำสาธารณะหน้าบ้าน น้ำเน่าที่ทิ้งไม่ผ่านการบำบัดและเททิ้งเศษปลาหมึกและเศษกุ้ง ทำให้ท่อสาธารณะ พื้นที่สาธารณะหน้าบ้าน ส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปตามท่อสาธารณะ ปรากฎมีเศษสัตว์น้ำที่เน่าทิ้งลงพื้นที่หน้าบ้าน และฉีดน้ำล้างหน้าบ้านให้น้ำเสียไหลลงท่อสาธารณะ ปล่อยกลิ่นคาวปลาหน้าบ้านให้ไหลไปตามลมชวนอ๊วก 3 บ้าน 85/3 สร้างมลภาวะกลิ่นเน่าของกุ้ง ปลาหมึก อาหารทะเล ชวนอ๊วก ส่งกลิ่นเน่าเหม็น โดยที่ไม่สนใจความเดือดร้อนเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญที่มีกลิ่นเน่าเหม็นส่งกลิ่นห่างไกลออกไปไม่น้อยกว่า 100 เมตรอย่างชัดเจน เดือนร้อนนับสิบหลังคาเรือนทั้งซ้ายและขวา จนเอือมระอา ทั้งที่ปรากฎว่าทางเทศบาลได้ส่งคนมาตรวจตามการร้องทุกข์แต่ ยังคงละเลย ปล่อยให้ประกอบกิจการทำผิดกฏหมายเทศบัญญัติ ปล่อยให้มีการละเมิดเทศบัญญัติหลายข้อ ยังปรากฎมีหลักฐาน เป็นตู้แช่แข็ง ถังแช่แข็งปลาหมึกที่มีการแช่ปลาหมึก อยู่บริเวณบ้านหลายสิบใบ ทั้งที่มีหลักฐานปรากฎที่ชัดเจนที่หน้าบ้านที่ประกอบกิจการทำผิดกฏหมายเทศบัญญัติ แต่มองไม่เห็นหลักฐานและเทศบาลยังไม่มีการแก้ไข ความเดือดร้อน ปล่อยคนทำความเดือดร้อนยังทำความเดือดร้อนต่อไป 4 บ้าน 85/3 ตัวการก่อให้เกิดโรคและแมลงสาบ พบมีแมลงสาบเพิ่มจำนวนเป็นอย่างมาก ที่มากินเศษเน่าของปลาหมึก และกลิ่นเน่าของเศษอาหารทะเลในท่อสาธารณะกระจายไปตามท่อสาธารณะ ไป ส่งกลิ่นกระจายไปหลายบ้านเข้าตามท่อ ก่อให้เกิดแพร่กระจายโรคจากแมลงสาบ หลักฐานที่มาตรวจสอบได้คือ 1) กลิ่นเน่าหน้าบ้านที่ก่อเหตุลอยไปไกล 100 เมตร รอบบ้านที่เกิดตลอดเวลากลิ่นลอยมาตามท่อ และลอยมาตามลม 2) ถังแช่น้ำแข็งหน้าบ้านไม่ต่ำกว่า 10-15 ถัง ใส่ปลาหมึก กุ้ง น้ำแข็งที่เน่าเหม็น 3) มีตู้แช่แข็งอาหารทะเลบริเวณภายในบ้าน 10 -15 ตู้ มีพื้นที่ที่แปรรูปอาหารสัตว์ข้างบ้าน หลังบ้าน 4) การเททิ้งน้ำเน่าและเศษเน่าสัตว์น้ำ ล้างถังที่จะเกิดเวลา 19 - 20.30 น เน่าเหม็นชวนอ๊วก 5) รถกระบะที่ประกอบการที่จอดหน้าบ้านช่วงค่ำถึงเช้า 6 ป้ายขายอาหารทะเลสดแช่แข็งและพิกัดระบุร้านขายสัตว์น้ำใน Google map 7 เศษปลาหมึก เปลือกกุ้ง ที่ได้ฉีดน้ำทิ้งลงท่อน้ำสาธารณะ ขอให้เทศบาลนาป่า ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและโปรดเห็นใจชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการละเมิดกฎหมายและเทศบีญญัติที่มีกลิ่นเน่าชวนอ๊วก แมลงสาป มลภาวะการอยู่อาศัย ของบ้านเลขที่ 85/3 ที่ไม่สน ไม่แคร์ ไม่เคารพกฎหมาย ไม่สนกฎระเบียบหมู่บ้าน ไม่สนใจพฤติกรรมการละเมิดเทศบัญญัติ การละเมิดการจัดการมูลฝอยเศษอาหาร การทิ้งของเสียจากการใช้อาคารจัดเก็บอาหารทะเล การละเมิดเทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขอให้เทศบาลนาป่าแจ้งความร้องทุกข์และให้เจ้าหน้าที่จับกุมฐานการละเมิดกฎหมาย เทศบัญญัติ ขอให้ปรับเงินทางแพ่ง และยึดอุปกรณ์ที่ละเมิด และชำระค่าเสียหายต่อการละเมิดเทศบัญญัติ เพื่อหยุดการใช้ที่พักอาศัยอาคารภายในหมู่บ้าน เป็นจัดเก็บอาหารทะเล แปรรูปอาหารทะเล เพื่อหยุดการเท ทิ้ง ล้างถังจัดเก็บอาหารทะเลในบริเวณหมู่บ้านที่พักอาศัย เพื่อให้หยุดทิ้งน้ำเน่าและมูลฝอยเศษสัตว์อาหารทะเลในท่อสาธารณะ เพื่อให้หยุดก่อความเดือร้อนสร้างมลภาวะกลิ่นเน่าเหม็นจากการแช่ การล้างกุ้ง ปลาหมึก เทศบาลนาป่าได้เคยมาแจ้งเตือนบ้าน 85/3ไปแล้ว แต่เจ้าบ้านไม่สน ไม่แคร์กฎหมาย ข้อบังคับหรือเทศบัญญัติใดๆ ยังคง ละเมิดและสร้างความเดือดร้อนอีกนานนับ 20 เดือนที่ได้มาแจ้งเตือน ทั้งนี้ได้แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากเทศบาลนาป่ามาแล้ว 8 ครั้ง แต่เจ้าของบ้านที่ก่อเหตุยังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จึงขอความเมตตาความกรุณาเทศบาลนาป่าบังดับใช้กฎหมายเทศบัญญัติอย่างจริงจัง ขอบพระคุณท่านนายกเทศบาลนาป่าและเจ้าหน้าที่นาป่าที่ได้ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือนร้อนต่อชุมชนและผู้อาศัยในเทศบาลนาป่า นิติบุคคลแฟมิลี่ซิตี้ทาวน์ 5 นิติบุคคลแฟมิลี่ซิตี้ทาวน์ 5
รายการร้องเรียน ที่ 22

บ้าน 85/3 มบ. แฟมิลี่ซิตี้ทาวน์5 ทำผิดกฏหมายละเมิดเทศบัญญัติ สร้างมลภาวะกลิ่นเน่าเหม็นอาหารทะเล ใช้บ้านอาศัยประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล จัดเก็บอาหารทะเล ทิ้งเศษกุ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะ เพาะพันธุ์แมลงสาบผิดเทศบัญญัติและกฎหมายหลายข้อ

 • วันที่ร้องเรียน 30 มี.ค. 2566
 • |
 • นิติบุคคลแฟมิลี่ซิตี้ทาวน์ 5
บ้าน 85/3 มบ. แฟมิลี่ซิตี้ทาวน์5 ประกอบกิจการใช้บ้านในหมู่บ้านจัดสรรจัดเก็บแปรรูป กุ้ง ปลาหมึก ล้างอาหารทะเล จัดเก็บอาหารทะเลละเมิดเทศบัญญัติ บ้าน 85/3 มบ. แฟมิลี่ซิตี้ทาวน์5 ยังทำผิดกฏหมาย ยังละเมิดเทศบัญญัติหลายข้อ ใช้บ้านจัดสรรประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจแปรรูปผิดเทศบัญญัติ ประกอบกิจการใช้บ้านในหมู่บ้านจัดสรรจัดเก็บแปรรูป กุ้ง ปลาหมึก ล้างอาหารทะเล จัดเก็บอาหารทะเลละเมิดเทศบัญญัติ ก่อความเดือดร้อนสร้างมลภาวะกลิ่นเน่าเหม็นอาหารทะเลสดในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรร ใช้บ้านเป็นโรงงานขนาดเล็กประกอบกิจการอาหารทะเล ทิ้งเศษกุ้ง ปลาหมึกที่ล้างลงท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าบ้าน ก่อให้เกิดการเพาะพันธุ์แมลงสาบผิดเทศบัญญัติและกฎหมายหลายข้อ ร้องเรียนเทศบาลนาป่าหลายครั้ง แต่ไม่มีผลจัดการเป็นรูปธรรม บ้าน 85/3 ยังคงประกอบกิจการและสร้างกลิ่นเน่าเหม็นละเมิดเทศบัญญัติ ทั้งที่มีการแจ้งเหตุร้องทุกข์มาตลอด 12 เดือน 8 ครั้ง 1 บ้าน 85/3 สร้างความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านและบ้านใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 100 เมตร 10 หลังใกล้เคียงทั้งซ้ายและขวา ใช้บ้านที่พักอาศัยเป็นที่แปรรูป ล้าง เก็บสะสมอาหารทะเลแช่ปลาหมึก กุ้ง โกดังแช่แข็งจัดสัตว์น้ำส่งกลิ่นเหม็นเน่าอาหารทะเล 2 บ้าน 85/3 มีพฤติกรรมล้าง และเทปล่อยน้ำเสีย เศษสัตว์น้ำ ล้างถังแช่ปลาหมึก ทิ้งน้ำเน่าเหม็นจากการที่ได้ประกอบกิจการขายอาหารทะเลมาเททิ้งลง พื้นที่หน้าที่บ้านพักอาศัย ล้างถังแช่ปลาหมึกลงท่อพื้นหน้าบ้าน ให้ไหลลงพื้นที่ถนนสาธารณะหน้าบ้านและปล่อยน้ำเน่าเสียลงท่อน้ำสาธารณะหน้าบ้าน น้ำเน่าที่ทิ้งไม่ผ่านการบำบัดและเททิ้งเศษปลาหมึกและเศษกุ้ง ทำให้ท่อสาธารณะ พื้นที่สาธารณะหน้าบ้าน ส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปตามท่อสาธารณะ ปรากฎมีเศษสัตว์น้ำที่เน่าทิ้งลงพื้นที่หน้าบ้าน และฉีดน้ำล้างหน้าบ้านให้น้ำเสียไหลลงท่อสาธารณะ ปล่อยกลิ่นคาวปลาหน้าบ้านให้ไหลไปตามลมชวนอ๊วก 3 บ้าน 85/3 สร้างมลภาวะกลิ่นเน่าของกุ้ง ปลาหมึก อาหารทะเล ชวนอ๊วก ส่งกลิ่นเน่าเหม็น โดยที่ไม่สนใจความเดือดร้อนเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญที่มีกลิ่นเน่าเหม็นส่งกลิ่นห่างไกลออกไปไม่น้อยกว่า 100 เมตรอย่างชัดเจน เดือนร้อนนับสิบหลังคาเรือนทั้งซ้ายและขวา จนเอือมระอา ทั้งที่ปรากฎว่าทางเทศบาลได้ส่งคนมาตรวจตามการร้องทุกข์แต่ ยังคงละเลย ปล่อยให้ประกอบกิจการทำผิดกฏหมายเทศบัญญัติ ปล่อยให้มีการละเมิดเทศบัญญัติหลายข้อ ยังปรากฎมีหลักฐาน เป็นตู้แช่แข็ง ถังแช่แข็งปลาหมึกที่มีการแช่ปลาหมึก อยู่บริเวณบ้านหลายสิบใบ ทั้งที่มีหลักฐานปรากฎที่ชัดเจนที่หน้าบ้านที่ประกอบกิจการทำผิดกฏหมายเทศบัญญัติ แต่มองไม่เห็นหลักฐานและเทศบาลยังไม่มีการแก้ไข ความเดือดร้อน ปล่อยคนทำความเดือดร้อนยังทำความเดือดร้อนต่อไป อ้างอิงถึงปลัดเทศบาล และนายกเทศบาลนาป่า: รบกวนและขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร ปลัดและนายกเทศบาลตำบลนาป่า ช่วยพิสูจน์หลักฐานและช่วยบรรเทาความเดือดร้อน โปรดส่งบุคคลกรของเทศบาลที่มีคุณภาพ และมีความตั้งใจพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อนำข้อเท็จจริงในการเบาเทาปัญหาข้อร้องทุกข์มาช่วยด้วยเถิด เทศบาลนาป่า ได้ส่งบุคลากรมาลงพื้นที่ แต่ไม่พบการมาตรวจสอบตามข้อร้องทุกข์ ไม่พบการลงพื้นที่การจัดเก็บภาพถ่ายถังแช่หน้าบ้านจริงหรือไม่ ไม่พบว่าได้มีการเปิดท่อสาธารณะพิสูจน์เน่าเหม็นจริงหรือไม่ ไม่พบว่ามีการพิสูจน์หลักฐานความเน่าเหม็นตามลมจริงหรือไม่ ไม่ปรากฎการจัดเก็บหลักฐานที่ได้ร้องเรียนแต่ละข้อหรือไม่ ไม่พิสูจน์ว่าใช้บ้านจัดสรรประกอบกิจการและจัดเก็บอาหารประเภทสัตว์น้ำผิดเทศบัญญัติหรือไม่ ไม่ได้ตรวจสอบตามช่วงเวลาการล้างถัง การปล่อยน้ำเสีย การแปรรูป การแช่แข็งสัตว์น้ำตามช่วงเวลาที่ได้แจ้งไปจริงหรือไม่ การมาลงพื้นที่แต่ไม่ได้มาเพื่อตั้งใจบรรเทาแก้ไข การมาตรวจสอบไม่มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ไม่พบการพิสูจน์กับเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบ 4 บ้าน 85/3 ตัวการก่อให้เกิดโรคและแมลงสาบ พบมีแมลงสาบเพิ่มจำนวนเป็นอย่างมาก ที่มากินเศษเน่าของปลาหมึก และกลิ่นเน่าของเศษอาหารทะเลในท่อสาธารณะกระจายไปตามท่อสาธารณะ ไป ส่งกลิ่นกระจายไปหลายบ้านเข้าตามท่อ ก่อให้เกิดแพร่กระจายโรคจากแมลงสาบ หลักฐานที่มาตรวจสอบได้คือ 1) กลิ่นเน่าหน้าบ้านที่ก่อเหตุลอยไปไกล 100 เมตร รอบบ้านที่เกิดตลอดเวลากลิ่นลอยมาตามท่อ และลอยมาตามลม 2) ถังแช่น้ำแข็งหน้าบ้านไม่ต่ำกว่า 10-15 ถัง ใส่ปลาหมึก กุ้ง น้ำแข็งที่เน่าเหม็น 3) มีตู้แช่แข็งอาหารทะเลบริเวณภายในบ้าน 10 -15 ตู้ มีพื้นที่ที่แปรรูปอาหารสัตว์ข้างบ้าน หลังบ้าน 4) การเททิ้งน้ำเน่าและเศษเน่าสัตว์น้ำ ล้างถังที่จะเกิดเวลา 19 - 20.30 น เน่าเหม็นชวนอ๊วก 5) รถกระบะที่ประกอบการที่จอดหน้าบ้านช่วงค่ำถึงเช้า 6 ป้ายขายอาหารทะเลสดแช่แข็งและพิกัดระบุร้านขายสัตว์น้ำใน Google map 7 เศษปลาหมึก เปลือกกุ้ง ที่ได้ฉีดน้ำทิ้งลงท่อน้ำสาธารณะ ขอให้เทศบาลนาป่า ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและโปรดเห็นใจชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการละเมิดกฎหมายและเทศบีญญัติที่มีกลิ่นเน่าชวนอ๊วก แมลงสาป มลภาวะการอยู่อาศัย ของบ้านเลขที่ 85/3 ที่ไม่สน ไม่แคร์ ไม่เคารพกฎหมาย ไม่สนกฎระเบียบหมู่บ้าน ไม่สนใจพฤติกรรมการละเมิดเทศบัญญัติ การละเมิดการจัดการมูลฝอยเศษอาหาร การทิ้งของเสียจากการใช้อาคารจัดเก็บอาหารทะเล การละเมิดเทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขอให้เทศบาลนาป่าแจ้งความร้องทุกข์และให้เจ้าหน้าที่จับกุมฐานการละเมิดกฎหมาย เทศบัญญัติ ขอให้ปรับเงินทางแพ่ง และยึดอุปกรณ์ที่ละเมิด และชำระค่าเสียหายต่อการละเมิดเทศบัญญัติ เพื่อหยุดการใช้ที่พักอาศัยอาคารภายในหมู่บ้าน เป็นจัดเก็บอาหารทะเล แปรรูปอาหารทะเล เพื่อหยุดการเท ทิ้ง ล้างถังจัดเก็บอาหารทะเลในบริเวณหมู่บ้านที่พักอาศัย เพื่อให้หยุดทิ้งน้ำเน่าและมูลฝอยเศษสัตว์อาหารทะเลในท่อสาธารณะ เพื่อให้หยุดก่อความเดือร้อนสร้างมลภาวะกลิ่นเน่าเหม็นจากการแช่ การล้างกุ้ง ปลาหมึก เทศบาลนาป่าได้เคยมาแจ้งเตือนบ้าน 85/3ไปแล้ว แต่เจ้าบ้านไม่สน ไม่แคร์กฎหมาย ข้อบังคับหรือเทศบัญญัติใดๆ ยังคง ละเมิดและสร้างความเดือดร้อนอีกนานนับ 20 เดือนที่ได้มาแจ้งเตือน ทั้งนี้ได้แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากเทศบาลนาป่ามาแล้ว 8 ครั้ง แต่เจ้าของบ้านที่ก่อเหตุยังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จึงขอความเมตตาความกรุณาเทศบาลนาป่าบังดับใช้กฎหมายเทศบัญญัติอย่างจริงจัง ขอบพระคุณท่านนายกเทศบาลนาป่าและเจ้าหน้าที่นาป่าที่ได้ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือนร้อนต่อชุมชนและผู้อาศัยในเทศบาลนาป่า นิติบุคคลแฟมิลี่ซิตี้ทาวน์ 5
รายการร้องเรียน ที่ 21

ถนนพักพินาศหมดแล้ว

 • วันที่ร้องเรียน 29 มี.ค. 2566
 • |
 • ถนนพังพินาศหมดแล้ว
แจ้งความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องถนนที่ใช้สัญจรเส้นบ้านเนินแพง หลังวัดแก้วศิลาราม หมู่ที่ 4 ต.สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี ซึ้งเป็นหลุมเป็นบ่อใช้การไม่ได้มาหลายสิบปีแล้วชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก ได้รับการแก้ไขจาก อบต.โดยการใช้ยางมะตอยปะตรงที่เป็นหลุม ปะแล้ว ปะอีก จึงอยากให้ท่านที่เกี่ยวข้องดำเนินการสร้างถนนใหม่ให้ชาวบ้าน ม.4 สระสี่เหลี่ยมด้วยครับ เพราะก่อนหน้านั้นสมัยที่มีปลัด อบต. รักษาการนายก อบต. ร่วมกับ สมาชิก อบต. (คนเก่า) นั้น รวมหัวกันกลั่นแกล้งชาวบ้าน ไม่ดึงงบประมาณลงมาพัฒนาหมู่.4 เลย ไม่รู้งบไปใหน
รายการร้องเรียน ที่ 20

แอบเผาป่าเวลากลางคืน

 • วันที่ร้องเรียน 28 ก.พ. 2566
 • |
 • ชาวบ้านสำนักบก
บริเวณ ต. สำนักบก ใกล้ๆ วัดสำนักบก มีการแอบเผาหญ้าตอนกลางคืนทุกวันเลยค่ะเป็นมา 2 อาทิตย์แล้ว ตอนเช้ามาเศษหญ้าเต็มไปหมดเลยค่ะ ค่า.pm2.5 ทีี่เครื่องฟอกอากาศขึ้นแดงมากก สามารถสอบถามชาวบ้านบริเวณนี้ได้เลยค่ะเจอปัญหากันหมด
รายการร้องเรียน ที่ 17

เจียรเหล็ก เจียรไม้ ไม่สนใจชาวบ้านริมถนน

 • วันที่ร้องเรียน 23 ก.พ. 2566
 • |
 • ประชาชน
เจียรเหล็ก เจียรไม้ ไม่สนใจชาวบ้านริมถนน ร้านทำป้าย เอสวีดีไซน์ ตรงข้ามร้านต้นไม้ ไฟแดงโลตัสตลาดอ่างศิลา เจียรเหล็ก เจียรไม้ อ๊อกเชื่อมทำป้ายไม่สนใจชาวบ้านอาคารพาณิชย์ริมถนน ส่งเสียงดังน่ารำคาญทั้งวัน เช้าจนเย็น บางทีมืดก็ยังเจียร ทุกวันเป็นเวลายาวนาน จนคนแถวนี้ไม่ไหวรวมตัวกันที่จะร้องจังหวัด เพราะดูทีวี ไม่รู้เรื่อง กลิ่นเจียรเหล็ก เด็กเล็กสูบดมเข้าไป เข้าโรงพยาบาลหลายรอบแล้ว เรื่องกลิ่นเหล็ก จังหวัดกรุณามาตักเตือนให้ไปเจียรเหล็กเจียรไม้ ห่างไกลชุมชุนหน่อยหรือไม่ก็ทำห้องเก็บเสียงเก็บฝุ่นไปเลย ถ้ายังเป็นแบบนี้ชาวบ้านใกล้เคียงเดือดร้อนมากๆ
รายการร้องเรียน ที่ 15

มบ. แฟมิลี่ซิตี้ทาวน์5 บ้าน 85/3 ทำผิดกฏหมาย ละเมิดเทศบัญญัติ สร้างมลภาวะกลิ่นเน่าเหม็นอาหารทะเลในที่สาธารณะ ใช้บ้านอาศัยประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล จัดเก็บอาหารทะเล ทิ้งเศษกุ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะ เพาะพันธุ์แมลงสาบผิดเทศบัญญัติและกฎหมายหลายข้อ

 • วันที่ร้องเรียน 5 ก.พ. 2566
 • |
 • นิติบุคคลแฟมิลี่ซิตี้ทาวน์ 5
มบ. แฟมิลี่ซิตี้ทาวน์5 บ้าน 85/3 ทำผิดกฏหมาย ละเมิดเทศบัญญัติ สร้างมลภาวะกลิ่นเน่าเหม็นอาหารทะเลในที่สาธารณะ ใช้บ้านอาศัยประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล จัดเก็บอาหารทะเล ทิ้งเศษกุ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะ เพาะพันธุ์แมลงสาบผิดเทศบัญญัติและกฎหมายหลายข้อ 1 สร้างความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านและบ้านใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 100 เมตร ใช้บ้านที่พักอาศัยเป็น แปรรูปเก็บสะสมอาหารทะเลแช่ปลาหมึก กุ้ง โกดังแช่แข็งจัดสัตว์น้ำ ส่งกลิ่นเหม็นเน่า 2 มีพฤติกรรมเทปล่อยน้ำเสีย เศษสัตว์น้ำ ล้างถังแช่ปลาหมึก ทิ้งน้ำเน่าเหม็นจากการที่ได้ประกอบกิจการขายอาหารทะเลมาเททิ้ง พื้นที่หน้าที่บ้านพักอาศัย ล้างถังแช่ปลาหมึกลงท่อพื้นหน้าบ้าน พื้นที่สาธารณะหน้าบ้านและปล่อยน้ำเน่าลงท่อน้ำสาธารณะหน้าบ้าน น้ำเน่าที่ทิ้งไม่ผ่านการบำบัดและเททิ้งเศษปลาหมึกและเศษกุ้ง ทำให้ท่อสาธารณะ พื้นที่สาธารณะหน้าบ้าน เน่าเหม็น มีเศษสัตว์น้ำที่เน่าทิ้งลงท่อสาธารณะ 3 สร้างมลภาวะกลิ่นเน่าของน้ำล้างอาหารทะเล ชวนอ๊วก ส่งกลิ่นเน่าเหม็น โดยที่ไม่สนใจความเดือดร้อนเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญที่มีกลิ่นเน่าเหม็นส่งกลิ่นห่างไกลออกไปไม่น้อยกว่า 100 เมตรอย่างชัดเจน เดือนร้อนนับสิบหลังคาเรือน 4 ตัวการก่อให้เกิดโรคและแมลงสาบ พบมีแมลงสาบเพิ่มจำนวนเป็นอย่างมาก ที่มากินเศษเน่าของปลาหมึก และกลิ่นเน่าของเศษอาหารทะเลในท่อสาธารณะกระจาย ไปส่งกลิ่นกระจายไปหลายบ้านก่อให้เกิดแพร่กระจายโรคจากแมลงสาบ หลักฐานที่มาตรวจสอบได้คือ 1) กลิ่นเน่าหน้าบ้านที่ก่อเหตุลอยไปไกล 100 เมตรรอบบ้านที่เกิดตลอดเวลา 2) ถังแช่น้ำแข็งหน้าบ้านไม่ต่ำกว่า 10-15 ถัง ใส่ปลาหมึก กุ้ง น้ำแข็งที่เน่าเหม็น 3) มีตู้แช่แข็งอาหารทะเลบริเวณภายในบ้าน 10 -15 ตู้ มีพื้นที่ที่แปรรูปอาหารสัตว์ข้างบ้าน หลังบ้าน 4) การเททิ้งน้ำเน่าและเศษเน่าสัตว์น้ำ ล้างถังที่จะเกิดเวลา 19 - 20.30 น เน่าเหม็นทั้งวัน 5) รถกระบะที่ประกอบการที่จอดหน้าบ้านช่วงค่ำถึงเช้า 6 ป้ายขายอาหารทะเลสดแช่แข็งและพิกัดระบุร้านขายสัตว์น้ำใน Google map 7 เศษปลาหมึก เปลือกกุ้ง ที่ได้ฉีดน้ำทิ้งลงท่อน้ำสาธารณะ ขอให้เทศบาลนาป่า ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและโปรดเห็นใจชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการละเมิดกฎหมายและเทศบีญญัติที่มีกลิ่นเน่าชวนอ๊วก แมลงสาป มลภาวะการอยู่อาศัย ของบ้านเลขที่ 85/3 ที่ไม่สน ไม่แคร์ ไม่เคารพกฎหมาย ไม่สนกฎระเบียบหมู่บ้าน ไม่สนใจพฤติกรรมการละเมิดเทศบัญญัติ การละเมิดการจัดการมูลฝอยเศษอาหาร การทิ้งของเสียจากการใช้อาคารจัดเก็บอาหารทะเล การละเมิดเทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขอให้เทศบาลนาป่าแจ้งความร้องทุกข์และให้เจ้าหน้าที่จับกุมฐานละเมิดกฎหมาย ขอให้ปรับเงินทางแพ่ง และยึดอุปกรณ์ที่ละเมิด เพื่อหยุดการใช้ที่พักอาศัยอาคารภายในหมู่บ้าน เป็นจัดเก็บอาหารทะเล แปรรูปอาหารทะเล เพื่อหยุดการเท ทิ้ง ล้างถังจัดเก็บอาหารทะเลในบริเวณหมู่บ้านที่พักอาศัย หยุดทิ้งน้ำเน่าและมูลฝอยเศษสัตว์อาหารทะเลในท่อสาธารณะ เทศบาลนาป่าได้เคยมาแจ้งเตือนบ้าน 85/3ไปแล้ว แต่เจ้าบ้านไม่สน ไม่แคร์กฎหมาย ข้อบังคับหรือเทศบัญญัติใดๆ ยังคง ละเมิดและสร้างความเดือดร้อนอีกนานนับ 15 เดือนที่ได้มาแจ้งเตือน ทั้งนี้ได้แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากเทศบาลนาป่ามาแล้ว 6 ครั้ง แต่เจ้าของบ้านที่ก่อเหตุยังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จึงขอความเมตตาความกรุณาเทศบาลนาป่าบังดับใช้กฎหมายเทศบัญญัติอย่างจริงจัง ขอบพระคุณท่านนายกเทศบาลนาป่าและเจ้าหน้าที่นาป่าที่ได้ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือนร้อนต่อชุมชนและผู้อาศัยในเทศบาลนาป่า สำเนาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
รายการร้องเรียน ที่ 9

แรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย

 • วันที่ร้องเรียน 7 ธ.ค. 2565
 • |
 • —-
มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากมีการเดินเร่ขายของในพื้นที่ชายหาดบางแสน สร้างความรำคาญให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนเป็นอย่างมาก และเมื่อสอบถามถึงการนำสินค้ามาขายว่านำมาจากไหน มีการบอกตรงกันทุกคนว่ามีคนลาวเป็นนายหน้านำมาขายส่งต่อให้ ในฐานะนักท่องเที่ยวแล้วนั้นการมาเดินเร่ขายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในพื้นที่สาธารณะ แต่ในครั้งนี้มีคนเร่ขายมากจนเกินรับได้ รบกวนความเป็นส่วนตัวอย่างมาก อีกทั้งคนที่เดินเร่ขายนั้นยังไม่ใช่คนไทยแม้แต่คนเดียว จึงห่วงและกังวลไปอีกว่าแรงงานพวกนี้จะมาแย่งอาชีพคนไทยทำ เพราะสิ่งที่พวกเค้ากำลังกระทำอยู่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตามประกาศกระทรวงแรงงานอย่างชัดเจน คนไทยนั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร ทุกคนจะต้องมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ต่างด้าวไม่ต้องเสียภาษีนี้คือความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่บางแสนอย่างแน่นอน จึงอยากใคร่ขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐในทุกๆภาคส่วนที่รับผิดชอบเรื่องตรงจุดนี้ให้ลงตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ทันท่วงที เพื่อผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และเพื่อพ่อค้าแม่ค้าคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ทุกคน
รายการร้องเรียน ที่ 4

การเรียกเก็บค่าที่จอดรถ และการกั๊กที่จอดรถของร้านค้าที่ตลาดหน้าศาลชลบุรีคะ

 • วันที่ร้องเรียน 24 พ.ย. 2565
 • |
 • มัณฑนา
เนื่องจากไปกินข้าวที่ตลาดหน้าศาล และได้พบเห็นว่าร้านค้าที่ขายปลาเผา มีการกั๊กที่จอดรถ ให้จอดเฉพาะลูกค้าที่กิน ถ้าไม่ได้กินห้ามจอด คือสงสัยคะว่าเป็นที่สาธารณะทำไมถึงมีการกั๊กที่จอดรถด้วย เรืื่องที่ 2 มีคนเร่ร่อน มาโบกให้จอดรถแล้วเรียกเก็บเงินแลกกับการดูแลรถยนต์ อยากทราบว่าทำไมถึงมีคนแบบนี้มาเก็บค่าบริการด้วยคะ อยากให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบคะ
รายการร้องเรียน ที่ 3

สิ่งปลูกสร้างบนคลองบางแสนในโครงการคาซาลูนา-พาราดิโซ

 • วันที่ร้องเรียน 21 พ.ย. 2565
 • |
 • Patra
เรียน ผู้ว่าจังหวัดชลบุรี ขอให้ตรวจสอบพื้นที่คลองสาธารณะบางแสนที่อยู่ในโครงการคาซาลูนา-พาราดิโซ โดยมีเจ้าของโครงการเป็นบริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยโครงการตั้งอยู่ที่ ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดระบายน้ำออกสู่ทะเลและเป็นคลองสาธารณะที่ประชาชนสามารถใช้ได้ ต่อมามีสิ่งปลูกสร้างอยู่บนคลองดังกล่าว จึงขอร้องเรียนให้ตรวจสอบและทำการเปิดพื้นที่ดังกล่าวคืนแก่สาธารณะประโยชน์ต่อไป
รายการร้องเรียน ที่ 138 | ร้องเรียนโดย ประชาชน

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 132 | ร้องเรียนโดย 123

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 129 | ร้องเรียนโดย นายฤทธิ์รณ เจริญสุข

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 127 | ร้องเรียนโดย 123

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 124 | ร้องเรียนโดย ร้องเรียหัวหน้ากลุ่มการโรงพยาบาลพานทองข่มเหง รังแกผู้ใต้บังคับบัญชา

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 121 | ร้องเรียนโดย ฉันทนา

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 118 | ร้องเรียนโดย กลิ่นเหม็นคล้ายอาหารสัตว์และเขม่าจากการเผาไหม้ปลิวเข้าบ้านจำนวนมาก

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 114 | ร้องเรียนโดย ชญาดา

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 113 | ร้องเรียนโดย ธรรมรุจา

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 99 | ร้องเรียนโดย ภูมิวัฒน์

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 74 | ร้องเรียนโดย ทนดูไม่ได้

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 73 | ร้องเรียนโดย ทนดูไม่ได้

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 68 | ร้องเรียนโดย เรื่องความซื่อสัตย์

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 60 | ร้องเรียนโดย ร้องเรียนสสจชลบุรี

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 59 | ร้องเรียนโดย เจ้าหน้าซักฟอกและเจ้าหน้าที่ระดับล่าง

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 56 | ร้องเรียนโดย เพลิน

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 48

ความไม่เป็นธรรมในหน่วยงาน

 • วันที่ร้องเรียน 28 มิ.ย. 2566
 • |
 • สาระ
ข้าพเจ้า ไม่สามารถแสดงตัวได้เนื่องจาก ต้องปกป้องตนเองและลูกหลาน หากมีกรณี ผิดพลาด จึงต้องเก็บตนเองเป็นความลับ ต้องขออภัยในส่วนแรก เรื่องที่ดิฉันเห็น ในการ บริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง อยากให้ท่านตรวจสอบในประเด็นดังต่อไปนี้ 1.การบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นข้อที่ทำมาตลอดเพื่อป้องกันการทุจริต หรือ การบริหารงานเจ้าหน้าที่ ห้าม สามี ภรรยา อยู่หน่วยงาน เดียวกัน ทำไม สาธารณสุขอำเภอบางละมุง โดยภรรยา เป็นผู้ช่วยสาธารณสุขได้ ไม่มีการปรับโยกเหมือนที่ผ่านมา และมีการแบ่งหน้าที่แบบไม่เป็นธรรม ในหน่วยงาน 2.ข้าพเจ้า เป็นผู้ต้องเซ็นชื่อในหลายๆโครงการ แต่ไม่ได้มีการจัดเกิดขึ้นจริง หรือจัดไม่เต็มเวลาตามที่ระบุในโครงการ 3.การจัดสรรตำแหน่ง พนักงานกระทรวง เดิมมีการจัดเรียงลำดับ รอตามลำดับและรอบ แต่สาธารณสุขอำเภอทำการ จัดสรรตำแหน่งให้แก่ผู้ที่มาทีหลัง โดยไม่มีการผ่านการประชุมโดยคณะกรรมการ ทำให้ผู้มีสิทธิเสียสิทธิตรงนี้ 4.การลาของผู้บริหารโดยไม่เขียนใบลา ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่าน ช่วยเหลือและตรวจสอบในประเด็นเหล่านี้ จาก หน่วยงานภายนอก หรือ ไม่ใช่หน่วยงานในท้องที่ เพราะ อาจทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลาง และ พื้นที่ หรือท่านเห็นควรแนะนำให้ดิฉัน ร้องต่อ ในหน่วยงานอื่น ต่อไป ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอให้การร้องเรียนนี้ เป็นความลับเนื่องจาก หากมีปัญหาว่าร้องเรียน ทางผู้บริหาร อาจเรียกบุคคล เข้าสอบสวนเพื่อหาคนร้อง แต่ ไม่แก้ปัญหา เพียงอยากให้ท่านตรวจสอบ ในประเด็นที่แจ้งไปค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอท่านเป็นที่พึ่ง
รายการร้องเรียน ที่ 45

บ้านไฟไหม้

 • วันที่ร้องเรียน 19 มิ.ย. 2566
 • |
 • ball
บ้านผมไฟไหม้ วันที่ 15 เมษายน 2566 มีหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเพียงแค่ครั้งเดียวและไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือ และเรื่องการประเมิณราคาของหน่วยงานไม่เป็นธรรมเลย และผู้ใหญ่บ้านไม่เลยเข้าไม่ช่วยเหลือ ผมอยากให้ทางผู้ว่าเข้ามาช่วยตรวจสอบครับ
รายการร้องเรียน ที่ 38

การติดตามคดีของเจ้าหน้าที่ตำตรวจ สภ. ดอนหัวฬ่อ ล่าช้า

 • วันที่ร้องเรียน 22 พ.ค. 2566
 • |
 • เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ขอให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจสภ.ดอนหัวฬ่อ เนื่องจากผู้ร้องทุกข์ได้มีการเข้าเเจ้งความคดีชนเเล้วหนี เมื่อวันที่ 4/05/2566 พร้อมหลักฐานชัดเจน เเละได้มีการโทรติดตามไป 1 ครั้งเเล้ว จนถึงวันนี้ยังไม่มีการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ครับ (ถึงจะเป็นคดีเล็กควรจะเร่งติดตามให้เท่าเทียมกันครับ)
รายการร้องเรียน ที่ 12

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสม็ด

 • วันที่ร้องเรียน 4 ม.ค. 2566
 • |
 • ไม่เอ่ยนาม
วันที่ 3 มกราคม 2566 ผมได้เข้าไปแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียนที่กองสาธารณสุข เทศบาลเสม็ด แต่เจ้าหน้าที่พูดจากับผมไม่สุภาพ พูดจาส่อเสียดประชดประชันโดยใช้คำพูดว่า "พี่จะร้องเรียนทั้งหมู่บ้านเลยหรอ" และไม่รับฟังปัญหาของผม มีการพูดแทรกผมตลอดเวลาที่ผมพยาบามอธิบายและชักสีหน้าใส่ บอกผมอีกว่า เป็นปัญหาปกติ แทนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการตรวจสอบเรื่องของผมก่อน และก่อนหน้านี้ผมเคยมาแจ้งแล้วครั้งนึงก็เจอพฤติกรรมแบบนี้ อยากขอให้นายกและท่านผู้ว่า ช่วยตักเตือนเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่รายนี้ด้วย ผมไม่ได้สอบถามชื่อ แต่เป็นผู้หญิงตัวเล็ก ผิวคล้ำ ใส้แว่น
รายการร้องเรียน ที่ 11

เจ้าพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยชื่อธนกร มณีโชติ ของเทศบาลตำบลเสม็ดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

 • วันที่ร้องเรียน 15 ธ.ค. 2565
 • |
 • นภัสสร กันหา
ตามที่เทศบาลตำบลเสม็ดได้มีนโยบายดำเนินการจัดเก็บรายได้ค่าขยะมูลฝอยบ้านละ20บาท แก่ลูกบ้านทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเสม็ดนั้น พวกลูกบ้านทุกบ้านยินดีแต่สิ่งที่ไม่ยินดีคือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานชื่อ จัดเก็บไม่ทั่วถึงเท่าเทียมสุ่มสุ่มเก็บบ้านที่เก็บประจำแบบขอไปที. จริงอยู่มีบ้านที่ปิดประตูตาย แต่บ้านนี้ไม่ใช่ เปิดประตูไว้ครึ่งแต่พนักงานคนนี้ไม่ได้วอคอินเข้าเคาะประตูเรียก พยายามติดต่อ โทรเบอร์ นัดวนกลับมาเก็บในวันอื่นๆถัดไป พนักงานก็ไม่เคยมาเก็บ ทั้งๆที่บ้านเปิดประตูไว้ครึ่งบานมีคนอาศัยอยู่มานานนับ3-4ปีมาแล้ว มีรถจอดอยู่หน้าบ้านของตัวเองทุกวัน พนักงานเห็นบ้านนี้อยู่ทุกครั้งที่มาเก็บ มีถังขยะวางไว้หน้าบ้านเป็นเหตุซึ่งหน้า มองไปก็เห็นบ้านนี้ จะอ้างโน่นอ้างนี่ไม่ได้ แต่กับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ใน3-4 ปีนี้สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังเคยมีการเก็บหรือไม่ บ้านนี้เข้าออกทิ้งขยะทุกวัน สังเกตุดูเจ้าพนักงานคนนี้เอาแต่สุ่มเก็บบ้านหลังที่เดิมๆเท่านั้น. เอาแต่เก็บบ้านอยู่ไม่กี่บ้านในละแวกพิกัดตั้งแต่ร้านอ้อยกล้วยทอดลงมา ยกเว้นบ้านหลังที่เปิดประตูพังเปิดไว้ครึ่งเดียว รายได้นี้เป็นรายได้ของหลวงต้องจัดเก็บเข้าเทศบาลแต่พนักงานคนนี้เพิกเฉยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บรายได้เข้ารัฐ เอื้อประโยชน์ให้คนใดคนหนึ่งบ้านใดบ้านหนึ่ง ถ้ามีเจ้าพนักงานแบบนี้10คน รายได้ของเทศบาลคงหายไปเยอะแน่ เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐทำแบบนี้ได้หรือ
รายการร้องเรียน ที่ 135 | ร้องเรียนโดย พิณรัตน์ จินตนากูล

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 35

บ้านพักหลวงเอามาประกอบการหาประโยชน์ให้ตัวเองแบบนี้ก็ได้หรอ

 • วันที่ร้องเรียน 10 พ.ค. 2566
 • |
 • หมาเฝ้าบ้าน
พื้นที่ดังกล่าวได้รู้มาว่าเป็นที่ของหลวง ทำไมถึงสามารถเอามาประกอบการหาประโยชน์ได้ ต้องเสียภาษีหรือป่าว ผิดวัตถุประสงค์หรือป่าว ทั้ง ๆ ที่ประชาชนธรรมดาประกอบการแต่ต้องเสียภาษี มีเก็บค่าเข้าห้องน้ำ / งานประจำปีก็นำที่มาทำที่จอดรถเก็บเงิน แบบนี้ถูกหรือไม่
รายการร้องเรียน ที่ 10

ข้างบ้านถมที่ดินรุกล้ำเขตและมีการใช้กำแพงบ้านเราเป็นที่กั้นจนกำแพงร้าว

 • วันที่ร้องเรียน 13 ธ.ค. 2565
 • |
 • เตาถ่าน
ข้างบ้านถมที่ดินรุกล้ำเขตและมีการใช้กำแพงบ้านเราเป็นที่กั้นจนกำแพงร้าว ซึ่งถมที่ดินไม่มีทางระบายน้ำโดยใช้กำแพงบ้านเรากั้นดิน และต่อมามีการทำหลังคาโรงจอดรถไม่มีระยะร่น เมื่อฝนตกทำให้น้ำไหลเข้าบ้านเรา ซึ่งเราได้แจ้งทางเทศบาลสัตหีบมาดูแล้วทางเทศบาลแจ้งว่า เหตุไม่ได้เกิดซึ่งหน้าจึงไม่สามารถให้เขายุติการถมดินได้ จากนั้นให้เราไปไกล่เกลี่ยและแจ้งความเอง ขอสอบถามว่าในกรณีนี้จะมีความผิดพรบ.ถมดิน และถือเป็นคดีทางแพ่งไหมคะ กรุณาช่วยดำเนินการให้ด้วยค่ะ
รายการร้องเรียน ที่ 146 | ร้องเรียนโดย อนงค์นาฎ ดาวล้อม

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 143 | ร้องเรียนโดย คุณนรพล

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 140 | ร้องเรียนโดย พิชัยศิลป์ ไทยวานิช

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 139 | ร้องเรียนโดย พิชัยศิลป์ ไทยวานิช

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 134 | ร้องเรียนโดย นนทิยา

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 130 | ร้องเรียนโดย 123

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 122 | ร้องเรียนโดย -

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 120 | ร้องเรียนโดย Aood

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 117 | ร้องเรียนโดย พณณกร มนต์นัทธ

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 115 | ร้องเรียนโดย เงินกู้นอกระบบ

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 101 | ร้องเรียนโดย ชาวบ้าน

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 97 | ร้องเรียนโดย บุคลากรในสถานศึกษา

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 86 | ร้องเรียนโดย หมู่บ้านอีสตินี่ย์ปาร์ค

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 84 | ร้องเรียนโดย ร้องเรียนรถโดยสารหนองตำลึง

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 82 | ร้องเรียนโดย dj.da

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 79 | ร้องเรียนโดย Palm

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 78 | ร้องเรียนโดย ปิโยรส

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 76 | ร้องเรียนโดย มานิสา หมอกเจริญ

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 71 | ร้องเรียนโดย ขอความช่วยเหลือ

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 69 | ร้องเรียนโดย ไม่ได้รับความยุติธรรม

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 67 | ร้องเรียนโดย พนักงงานโดนปลดออกจำนวนมากก

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 66 | ร้องเรียนโดย ได้รับความเดือดร้อน

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 65 | ร้องเรียนโดย ได้รับความเดือดร้อน

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 57 | ร้องเรียนโดย อาทิตย์ ขันตี

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 50 | ร้องเรียนโดย วชิระ พลาจิณ

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 49

อบต.วัดหลวง พนัสนิคม

 • วันที่ร้องเรียน 3 ก.ค. 2566
 • |
 • ขวัญชัย อัมรี
เนื่องจากสภาพปัจจุบัน อบต.วัดหลวง ไม่ปฏิบัติตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ปล่อยให้มีการก่อสร้างต่อเติมโดยไม่ได้ขออนุญาต ทำให้มีการปลูกบ้าน ต่อเติมบ้านลุกล้ำแนวเขตสาธารณะ และปล่อยให้มีการจอดรถบนถนนกีดขวางการจราจร ตั้งแต่ถนนหน้าอบต.จนถึงบริเวณตลาดวัดหลวง ทำให้ผู้ใช้รถสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ช่วยดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ปัญหาดังกล่าวได้ร้องเรียนไปตามขั้นตอนแล้ว แต่กลับเงียบเฉย พื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณหมู่ที่”และหมู่ที่๔ ตำบวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จึงเรียนมาด้วยความเคารพ
รายการร้องเรียน ที่ 43

ชลประทาน ไม่ผันน้ำให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้ง ตามโครงการวางท่อผันน้ำ จากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อ.เกาะจันทร์ มายังแหล่งเก็บน้ำสาธารณะในพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า

 • วันที่ร้องเรียน 8 มิ.ย. 2566
 • |
 • คนเกาะจันทร์
ชลประทาน ไม่ผันน้ำให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้ง ตามโครงการวางท่อผันน้ำ จากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อ.เกาะจันทร์ มายังแหล่งเก็บน้ำสาธารณะ ในพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเกาะจันทร์ บริเวณ หมู่ที่ 2 และหมู่ใกล้เคียง กว่า 300 ครัวเรือน ประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำอุปโภค ซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำจากกลุ่มน้ำประปาหมู่บ้าน สระหลวงบ้านหนองชุมเห็ด ม.2 เดิมที จะสูบน้ำจากคลองบริเวณใกล้เคียงเข้าสู่สระหลวง เพื่อทำน้ำประปาให้ชาวบ้านใช้ แต่เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งมาประมาณ 2-3 ปี และชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้ประสานกรมชลประทาน เพื่อหาวิธีผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร มายังแหล่งเก็บน้ำสาธารณะในพื้นที่ โดยกรมชลประทาน ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (เมื่อปี 2564) เป็นจำนวนเงินหลายสิบล้านบาท (ไม่ทราบจำนวนเงินแน่ชัด) ซึ่งเป็นโครงการวางท่อผันน้ำ จากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร มายังแหล่งเก็บน้ำสาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่ ปัจจุบัน ได้มีการดำเนินโครงการไปแล้ว วางท่อส่งน้ำมายังสระหลวงบ้านหนองชุมเห็ด เรียบร้อยแล้ว แต่สืบทราบว่ายังมิได้มีการตรวจรับงาน-ส่งมอบงานให้เรียบร้อย เนื่องจากการทดสอบระบบ ยังพบท่อระเบิดอยู่ ซึ่งได้มีการแก้ไขไปแล้วเมื่อต้นปี 2566 (ตามภาพแนบ) จึงทำให้ยังไม่สามารถตรวจรับงานให้สำเร็จเรียบร้อย และส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไปได้ โดยชาวบ้านและผู้นำในพื้นที่ ได้ประสานให้ชลประทานมาดำเนินการสูบน้ำเข้าสระหลวงบ้านหนองชุมเห็ดไปแล้ว 2-3 ครั้ง เนื่องจากไม่มีน้ำประปาใช้ โดยชลประทานเอง ได้มาดำเนินการสูบน้ำให้บ้างแล้ว แต่แจ้งว่า ค่าใช้จ่ายในการติดเครื่องสูบน้ำแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 – 40,000 บาท และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากโครงการยังไม่แล้วเสร็จ โดยปัจจุบัน ชาวบ้านกว่า 300 หลังคาเรือน ยังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้นำชุมชน ได้ร้องขอไปยังชลประทาน เพื่อสูบน้ำให้ แต่ปรากฎว่าชลประทาน ยังไม่มาสูบน้ำให้เป็นเวลาร่วมเดือนแล้ว ทำให้เทศบาลต้องใช้รถวิ่งดิบน้ำมาเติมทุกๆวัน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ต้องร่วมกันหาทุกวิถีทางเพื่อให้มีน้ำมาเติมที่สระประปา ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่ไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ รวมถึงน้ำมีความขุ่นและไม่ได้คุณภาพเนื่องจากเป็นน้ำที่เทศบาล และชาวบ้าน หามาจากบริเวณคูคลองที่เกือบจะแห้งแล้ว มีดินโคลนผสมอยู่ แต่ก็ต้องใช้ไปก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ทั้งนี้ ได้แจ้งทางที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์ ทราบถึงความเดือดร้อนดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นของหน่วยงานกรมชลประทาน จึงขอความช่วยเหลือมายังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อประสานความช่วยเหลือ เร่งรัดหน่วยงานดังกล่าว และหาข้อเท็จจริง ดังนี้ 1. โครงการวางท่อผันน้ำ จากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อ.เกาะจันทร์ มายังแหล่งเก็บน้ำสาธารณะ ในพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า มีคู่สัญญาจ้างเป็นผู้ใด งบประมาณทั้งสิ้นเท่าใด ระยะเวลาตามสัญญามีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่เท่าใด-สิ้นสุดเมื่อใด และปัจจุบันดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว 2. เพราะเหตุใดชลประทาน จึงไม่ดำเนินการสูบน้ำให้ชาวบ้านที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เหตุเพราะไม่มีค่าไฟฟ้าเนื่องจากไม่สามารถเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้รับจ้างได้ใช่หรือไม่ หากใช่ จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 3. โครงการดังกล่าวฯ มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกรมชลประทานเองหรือไม่ 4. ให้ดำเนินการจัดการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน ประชาชนอำเภอเกาะจันทร์ เป็นเจ้าของพื้นที่ ควรได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำเป็นลำดับแรก ก่อนที่จะขายน้ำให้ประปาส่วนภูมิภาคอำเภออื่นๆ และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ที่มาก่อสร้างและสูบน้ำไปขายยังแหล่งอุตสาหกรรม และพื้นที่อำเภออื่นๆ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป
รายการร้องเรียน ที่ 40

เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า มาแก้ไขมิเตอร์ที่ติดเสาไฟถนนในหมูบ้าน หลอดไฟไม่ติด แจ้งหลายวันแต่เขาไม่สนใจกลับมาแก้ไขค่ะ

 • วันที่ร้องเรียน 1 มิ.ย. 2566
 • |
 • 40
เรียนท่านผู้ว่าค่ะ ดิฉัน เฟื่องฟ้า กรมรินทร์ ค่ะ รบกวนท่านผู้ว่าช่วยแจ้งให้ไฟฟ้า มาดูไฟถนนในหมู่บ้านดิฉันให้ด้วยค่ะ(เจ้าหน้าไฟฟ้าที่ไม่รู้ไปทำอะไรกับไฟถึงดับค่ะ จนถึงตอนนี้ค่ะ 1/06/66) เรื่องคือ 23/05/66 ดิฉันเมลแจ้งว่ามิเตอร์เกาะที่เสาไฟจะล่วง ตอนกลางคืนวันเดียวกันเขามาแก้ไขให้ค่ะ 24/05/66 มีเจ้าหน้าที่โทรถามว่าแก้หรือ ดิฉันจึงแจ้งว่าแก้แล้วค่ะ เวลาเย็นๆ มีเพื่อนบ้านมาบอก ตั้งแต่เขามาแก้ไขมิเตอร์ 23/05/66 ไฟถนน ไม่ติด ซื่งปกติ 22/05/66 ไฟยังติดอยู่และเจ้าหน้าที่เทศบาลสุรศักดิ์พึ่งเอารถกระเช้าเข้ามาแก้ไขไฟในหมู่บ้านค่ะ ดิฉันได้โทรหา callcenter ไฟฟ้า เขาก็ผลักให้ไปแจ้งคนรับผิดชอบเขามาดูค่ะ ไฟฟ้าดูแค่มืเตอร์ (เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าทำให้ไฟถนนมีปัญหา ก็ต้องกลับมาแก้ไขค่ะ ไม่ใช่ผลักภาระให้เทศบาลสุระศักดิ์ค่ะ ) ดิฉันก็ติดต่อเข้าไปอีกหลายรอบ ทั้งเมล ทั้งโทร (ติดต่อเมลประมาณ4-5 ครั้ง โทร2 ครั้งค่ะ) Call Center แจ้งกลับมาทุกครั้งว่าจะให้ เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ แต่จนถึงวันนี้ 1/06/66 สรุปคือ ไม่มีใครติดต่อมาซักคนค่ะ * อยากรบกวนและขอร้องให้ท่านผู้ว่าช้วยแจ้งไฟฟ้าให้หน่อยค่ะ อย่าทำเป็นเพิกเฉย เห็นเคสแบบนี้ ทำอะไรเสียหายไว้ก็ต้องกลับมาแก้ไข อย่าคิดว่าเป็นงานที่ไร้สาระค่ะ ตอนกลางคืนมืดจริงๆค่ะ ความมืดไม่รู้ว่าจะมีเหตุอะไรตามมาอีกมากมายค่ะ* บ้าน เลขที่88/293 ม.9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไฟฟ้าขึ้นตรงกับไฟฟ้าแหลมฉบังค่ะ ขอยืนยันว่า ทุกเรื่องที่แจ้งไปเป็นความจริงและเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า ไม่มีใครติดต่อมาซักคนค่ะ (ไฟดับ 23/05/66 จนถึงวันนี้ก็ยังดับ 01/06/66 ค่ะ ) ขอบพระคุณค่ะ เฟื่องฟ้า กรมรินทร์ โทร 089-9394843
รายการร้องเรียน ที่ 32

ค่าจัดการเก็บขยะโดยเอกชนไม่เป็นธรรมใน มบ.เรือนสุข ต.นาป่า เมืองชลบุรี

 • วันที่ร้องเรียน 30 เม.ย. 2566
 • |
 • ลูกบ้าน มบ.เรือนสุข
ฝากถึงท่านนายกฯ ทศ.นาป่า ขอร้องเรียนให้ท่านช่วยแก้ไขปัญหาค่าขยะแพงเกินไปใน มบ.เรือนสุข ซึ่งมีการบริหารการจัดการขยะโดยเอกชน ทำให้ต้องจ่ายค่าจัดการขยะในราคาที่สูงถึงเดือนละ 150 บาท มาเป็นระยะเวลาเนิ่นนานมากแล้ว ทำไม มบ.เรือนสุขแห่งนี้ ถึงไม่มีรถขยะส่วนกลางของเทศบาลเข้ามาจัดการเสียที ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ติดกันกับ มบ.แฟมิลี่ปาร์คด้วยซ้ำ และ มบ.แฟมิลี่ปาร์คเองนั้น ลูกบ้านก็มีการจ่ายค่าจัดการขยะเช่นเดียวกัน แต่ราคาค่าจัดการเก็บขยะต่อเดือนของเค้าเหล่านั้นถูกมาก เดือนละไม่กี่สิบบาท ขอร้องเรียนให้ท่านนายกเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนครับ ปล.หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นบ้านพักของท่านอดีต สจ.อบจ ชลบุรีท่านนึงด้วย ซึ่งยังลงสมัคร สส.ในปัจจุบันนี้ด้วย ทำไมเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งเดียวนี้ ท่านอดีต สจ. และท่านนายกฯ ทศ.นาป่า ถึงยังไม่รับรู้ในปัญหาดังที่กล่าวมานี้ และยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ปล่อยให้ประชาชนต้องจ่ายในราคาที่ไม้เป็นธรรมมาเนิ่นนาน หรือเพราะไม่มีประชาชนเคยร้องเรียนปัญนี้เข้ามาให้ท่านทราบ ? โปรดดำการด้วยครับ
รายการร้องเรียน ที่ 31

อากาศเป็นพิษ

 • วันที่ร้องเรียน 21 เม.ย. 2566
 • |
 • ณปภัช แย้มสุข
เรียนท่านผู้ว่าเจ้าคะ เราประชาชนกำลังเดือดร้อนเกี่ยวกับอากาศเป็นพิษ มันร้อนๆๆเกินคำบรรยายค่ะ ความร้อนมีผลต่อสุขภาพ เราไม่มีเงินจะซื้อมาแอร์มาใช้นะคะ เราหามื้อกินมื้อ ช่วยเราด้วยนะคะ ช่วยมาดูแลสารทุกข์สุกดิบ เรากำลังเดือดร้อน เกี่ยวกับความร้อนที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ ช่วยมาดูแลประชาชนตาดำๆ ด้วยนะคะ ช่วยหาฝนเทียม หรือหาทางแก้ไขที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะ เราอาศัยอยู่เครือสหพัฒน์ ต.บึง อ.ศรีราชา ค่ะ ช่วยมาดูแลประชาชนด้วยนะคะ ขอบคุณหลายไปค่ะ
รายการร้องเรียน ที่ 19

ทรมานสัตว์ที่คอกสุนัขที่มหาวิทยาลาบูรพา

 • วันที่ร้องเรียน 26 ก.พ. 2566
 • |
 • กลุ่มคนรักสัตว์
เราในฐานะมูลนิธิเดอะแมนแดทเรสคิวส์ดอกส์ มีผู้คนรัองเรียนในมหาวิทยาบัย บูรพา มีคอกสุนัข ซึ่งมีสุนัขเกือบ 100 ตัว แต่การดูแลไม่ดี บางตัวเป็นโรคตายในคอก อุจจาะเต็มไปหมด นี่คือคำพูดบางส่วนของคนร้องเรียนมาทางมูลนิธิ "พี่เค้าบอกว่า เค้ามีจ้างบริษัทมาทำ แต่เวลาไม่มีคนคุม เค้าก็ทำไม่ทำค่ะเค้ามีบริษัทสนับนุนอาหาร แต่อาหารเททิ้งแบบว่าเสียดายของ แมลงวัน เพียบค่ะ เข้าไปพี่เห็นน้องๆ พี่จะเครียดกว่านี้ หนูไปกันที 3-4คนก็ไปช่วยกัน ล้าง ทำความสะอาด ให้อาหารรอบๆนอก สงสารมากๆๆ จะช่วยพวกเค้ายังไงดี ถ้าอยู่แล้วดี เราจะไม่ว่าเลย แต่นี่เหมือนเอาไปทารุณกรรม ถ้ามีคนดูแลในนั้นสัก 2-3คน พวกมันก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วค่ะ ต้องมีคนดูแล เพราะมันกัดกันสุดๆ" ที่ส่งมาแค่บางส่วนของรูป ทางมูลนิธิฯได้แจ้งไปทางปศุสััตว์แล้วเกือบสองอาทิตย์ แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ จึงขอให้ท่านพิจารณาสั่งการเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับทีมมูลนิธิฯ และกลุ่มคนรักสัตว์ด้วยค่ะ ขอแสดงความนับถือ อุษา ตัวเเทนมูลนิธิเดอะแมนแดทเรสคิวส์ดอกส์
รายการร้องเรียน ที่ 100 | ร้องเรียนโดย คนบ้านสวน

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 98 | ร้องเรียนโดย คนบ้านสวน

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 95 | ร้องเรียนโดย -

อยู่ระหว่างผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รายการร้องเรียน ที่ 18

น้ำประปาหยุดไหลบ่อย

 • วันที่ร้องเรียน 23 ก.พ. 2566
 • |
 • Sira
น้ำประปาเส้นหนองชาก-หัวกุญแจ แรงดันน้ำเบามากครับ หลายครั้งถึงขั้นไม่ไหล เป็นแบบนี้มานานมาก เฉลี่ยสัปดาห์ละ3วันที่ไหลเบามากๆจนถึงขั้นไม่ไหลเลย ทุกๆวันหลังเลิกงานน้ำจะเบามากถึงขั้นล้างจานยังไม่ได้ วันหยุดสุดสัปดาห์บ่อยครั้งที่ไม่ไหลเลยทั้งวัน รบกวนช่วยประสานงานกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ด้วยครับ
รายการร้องเรียน ที่ 16

ขยะโรงงานอุตสาหกรรม

 • วันที่ร้องเรียน 20 ก.พ. 2566
 • |
 • ชาวศรีราชา
เนื่องด้วยบริษัทยิ้มไชโยรับซื้อของเก่าซอยหุบเขาวงพระจันทร์ ข้างบริษัทรุ่งเจริญรถพ่วงจำกัด นำขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม มาทำการคัดแยกมีสารเคมีปนเปื่อนและกากน้ำมันตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ พื้นที่ห่างจากตัวเมืองศรีราชา 1 กม.เขตเทศบาลสุรศักด์ ฝนตกน้ำไหลไปตามพื้นดินข้างเคียงทำให้ ต้นไม้เกษตรกรรมยืนต้นตาย ไม่นำกากขยะอุตสหกรรมส่งกำจัด ส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจเมื่ออยู่ใกล้บริเวณ เคยถูกร้องเรียนแล้วยังกลับมาทำเหมือนเดิมไม่ สนใจชาวบ้านข้างเคียง
รายการร้องเรียน ที่ 14

การก่อสร้างอาคารพาณิชย์(แก้ไข เรื่องก่อนหน้า)

 • วันที่ร้องเรียน 11 ม.ค. 2566
 • |
 • ความถูกต้อง
การก่อวร้างอาคารพาณิชย์ตามภาพนั้น สามารถแยกสร้างเป็นอาคารเดี่ยวแบบนี้ได้หรือไม่เพราะจากที่เห็นนั้นอาคารอื่นๆยังก่อสร้างเป็นตึกติดกันแต่อาคารนี้มีอะไรไที่พิเศษกว่าอาคารหลังอื่นหรือไม่
รายการร้องเรียน ที่ 13

การก่อสร้างอาคารพาณิชย์

 • วันที่ร้องเรียน 11 ม.ค. 2566
 • |
 • เจ้าของโครงการ
การก่อสร้างตึกหรืออาคารที่มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์แต่สร้างแยกออกมาต่างหากแบบนี้สามารถทำได้หรือไม่ เพราะสร้างแยกต่างหากจากแาคารอื่นๆ
รายการร้องเรียน ที่ 5

ไฟฟ้าแสงสว่าง

 • วันที่ร้องเรียน 1 ธ.ค. 2565
 • |
 • ผู้ใช้ทาง
เรียน ท่าน ผวจ.ชบ. ด้วยกระผมเป็นผู้ใช้ทาง (ถนนข้าวหลาม) ช่วงสะพานข้ามมอเตอร์เวย์-เขตเ ทต.แสนสุข ในการสัญจรเป็นประจำ พบว่าไฟฟ้าแสงสว่างบางจุดชำรุดเป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ เลื่อยมาจนถึงรอยต่อ ทต.แสนสุข ซึ่งส่งผลต่อการสัญจรของยานพาหนะยมค่ำคืนและผู้ใช้ถนนสายดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านสั่งการให้หน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ไขด้วย ขอบพระคุณครับ