ยุติ/ดำเนินการแล้ว

ถนนพักพินาศหมดแล้ว

  • วันที่ร้องเรียน 29 มี.ค. 2566
  • |
  • ผู้ร้องเรียน สุภัทร ศรีสุข
แจ้งความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องถนนที่ใช้สัญจรเส้นบ้านเนินแพง หลังวัดแก้วศิลาราม หมู่ที่ 4 ต.สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี ซึ้งเป็นหลุมเป็นบ่อใช้การไม่ได้มาหลายสิบปีแล้วชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก ได้รับการแก้ไขจาก อบต.โดยการใช้ยางมะตอยปะตรงที่เป็นหลุม ปะแล้ว ปะอีก จึงอยากให้ท่านที่เกี่ยวข้องดำเนินการสร้างถนนใหม่ให้ชาวบ้าน ม.4 สระสี่เหลี่ยมด้วยครับ เพราะก่อนหน้านั้นสมัยที่มีปลัด อบต. รักษาการนายก อบต. ร่วมกับ สมาชิก อบต. (คนเก่า) นั้น รวมหัวกันกลั่นแกล้งชาวบ้าน ไม่ดึงงบประมาณลงมาพัฒนาหมู่.4 เลย ไม่รู้งบไปใหน

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

ความคิดเห็น ศูนย์ดำธรรมจังหวัดชลบุรี

  • ตอบหัวข้อ ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566
  • |
  • สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมรายงานว่า ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินแพง หมู่ที่ 4 - เชื่อมบ้านแปลงกฐินเทศบาลตำบลหัวถนน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,117 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณจำนวน 4,350,000 บาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโดยมีกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 19 กันยายน 2566 จึงเรียนมาเพื่อทราบ