ยุติ/ดำเนินการแล้ว

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสม็ด

  • วันที่ร้องเรียน 4 ม.ค. 2566
  • |
  • ผู้ร้องเรียน ไม่เอ่ยนาม
วันที่ 3 มกราคม 2566 ผมได้เข้าไปแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียนที่กองสาธารณสุข เทศบาลเสม็ด แต่เจ้าหน้าที่พูดจากับผมไม่สุภาพ พูดจาส่อเสียดประชดประชันโดยใช้คำพูดว่า "พี่จะร้องเรียนทั้งหมู่บ้านเลยหรอ" และไม่รับฟังปัญหาของผม มีการพูดแทรกผมตลอดเวลาที่ผมพยาบามอธิบายและชักสีหน้าใส่ บอกผมอีกว่า เป็นปัญหาปกติ แทนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการตรวจสอบเรื่องของผมก่อน และก่อนหน้านี้ผมเคยมาแจ้งแล้วครั้งนึงก็เจอพฤติกรรมแบบนี้ อยากขอให้นายกและท่านผู้ว่า ช่วยตักเตือนเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่รายนี้ด้วย ผมไม่ได้สอบถามชื่อ แต่เป็นผู้หญิงตัวเล็ก ผิวคล้ำ ใส้แว่น

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

ความคิดเห็น ศูนย์ดำธรรมจังหวัดชลบุรี

  • ตอบหัวข้อ ณ วันที่ 4 ม.ค. 2566
  • |
  • สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ขอเรียนว่าได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลเสม็ดตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนดังกล่าวแล้ว เทศบาลฯ แจ้งว่าเหตุดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ร้องเรียนได้เข้าแจ้งเหตุร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามชี้แจงให้ผู้ร้องฯ เขียนรายละเอียดในคำร้องและอธิบายทำความเข้าใจกับผู้ร้องฯ ให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมิได้มีเจตนาจะประชดประชันผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด ซึ่งภายหลังเทศบาลฯ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าว ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ใช้วาจาสุภาพในคราวต่อไป