ส่งต่อเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

รถบรรทุกจอดขวางทางเข้าบ้านและทิ้งขยะทุกวัน เป็นระยะเวลา4ปีมาแล้ว

  • วันที่ร้องเรียน 8 พ.ค. 2566
  • |
  • ผู้ร้องเรียน นายเกรียงศักดิ์ อินมอญ
ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนมาก เนื่องจากมีรถบรรทุกมาจอดขวางประตูบ้านและทิ้งขยะเป็นจำนวนมากทุกวันเป็นเวลาประมาณ 4 ปีมาแล้ว เพราะบ้านอยู่ตรงทางกลับรถ แจ้งไปหลายหน่วยงานก็ได้รับคำตอบว่าไม่รู้จะทำอย่างไร ข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์อย่างสูงจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กรุณาช่วยแก้ปัญหาให้ข้าพเจ้าด้วย ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ นายเกรียงศักดิ์ อินมอญ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2