รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างส่งต่อหน่วยงานรับผิดชอบ

รถติดสะสมจำนวนมาก(รถเทลเลอร์ตู้) ถนนพังชำรุดเสียหาย ชาวบ้านเดือดร้อนจำนวนมาก ไร้การดูแลจากหน่วยงานรับผิดชอบและเกี่ยวข้อง

  • วันที่ร้องเรียน 1 มิ.ย. 2566
  • |
  • ผู้ร้องเรียน นาย วสุพล ดวงบัว
รถติดสะสมจำนวนมาก(รถเทลเลอร์ตู้) ถนนพังชำรุดเสียหาย ชาวบ้านเดือดร้อนจำนวนมาก ไร้การดูแลจากผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง ไฟ้ถนน ก็ไม่สว่าง ถนนชำรุดเสียหายตลอดเส้นทาง ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารได้รับผลกระทบ ขอท่านผู้ว่าได้ลงมาตรวจสอบโดยด่วน ระยะ1เดือนถึง2เดือนหลัง ติดเกือบทุกวัน

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2