ยุติ/ดำเนินการแล้ว

การก่อสร้างอาคารพาณิชย์

  • วันที่ร้องเรียน 11 ม.ค. 2566
  • |
  • ผู้ร้องเรียน ไม่ประสงค์ออกนาม
การก่อสร้างตึกหรืออาคารที่มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์แต่สร้างแยกออกมาต่างหากแบบนี้สามารถทำได้หรือไม่ เพราะสร้างแยกต่างหากจากแาคารอื่นๆ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2