รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างส่งต่อหน่วยงานรับผิดชอบ

อบต.วัดหลวง พนัสนิคม

  • วันที่ร้องเรียน 3 ก.ค. 2566
  • |
  • ผู้ร้องเรียน ขวัญชัย อัมรี
เนื่องจากสภาพปัจจุบัน อบต.วัดหลวง ไม่ปฏิบัติตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ปล่อยให้มีการก่อสร้างต่อเติมโดยไม่ได้ขออนุญาต ทำให้มีการปลูกบ้าน ต่อเติมบ้านลุกล้ำแนวเขตสาธารณะ และปล่อยให้มีการจอดรถบนถนนกีดขวางการจราจร ตั้งแต่ถนนหน้าอบต.จนถึงบริเวณตลาดวัดหลวง ทำให้ผู้ใช้รถสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ช่วยดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ปัญหาดังกล่าวได้ร้องเรียนไปตามขั้นตอนแล้ว แต่กลับเงียบเฉย พื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณหมู่ที่”และหมู่ที่๔ ตำบวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จึงเรียนมาด้วยความเคารพ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2