ยุติ/ดำเนินการแล้ว

มบ. แฟมิลี่ซิตี้ทาวน์5 บ้าน 85/3 ทำผิดกฏหมาย ละเมิดเทศบัญญัติ สร้างมลภาวะกลิ่นเน่าเหม็นอาหารทะเลในที่สาธารณะ ใช้บ้านอาศัยประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล จัดเก็บอาหารทะเล ทิ้งเศษกุ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะ เพาะพันธุ์แมลงสาบผิดเทศบัญญัติและกฎหมายหลายข้อ

  • วันที่ร้องเรียน 5 ก.พ. 2566
  • |
  • ผู้ร้องเรียน นิติบุคคลแฟมิลี่ซิตี้ทาวน์ 5
มบ. แฟมิลี่ซิตี้ทาวน์5 บ้าน 85/3 ทำผิดกฏหมาย ละเมิดเทศบัญญัติ สร้างมลภาวะกลิ่นเน่าเหม็นอาหารทะเลในที่สาธารณะ ใช้บ้านอาศัยประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล จัดเก็บอาหารทะเล ทิ้งเศษกุ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะ เพาะพันธุ์แมลงสาบผิดเทศบัญญัติและกฎหมายหลายข้อ 1 สร้างความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านและบ้านใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 100 เมตร ใช้บ้านที่พักอาศัยเป็น แปรรูปเก็บสะสมอาหารทะเลแช่ปลาหมึก กุ้ง โกดังแช่แข็งจัดสัตว์น้ำ ส่งกลิ่นเหม็นเน่า 2 มีพฤติกรรมเทปล่อยน้ำเสีย เศษสัตว์น้ำ ล้างถังแช่ปลาหมึก ทิ้งน้ำเน่าเหม็นจากการที่ได้ประกอบกิจการขายอาหารทะเลมาเททิ้ง พื้นที่หน้าที่บ้านพักอาศัย ล้างถังแช่ปลาหมึกลงท่อพื้นหน้าบ้าน พื้นที่สาธารณะหน้าบ้านและปล่อยน้ำเน่าลงท่อน้ำสาธารณะหน้าบ้าน น้ำเน่าที่ทิ้งไม่ผ่านการบำบัดและเททิ้งเศษปลาหมึกและเศษกุ้ง ทำให้ท่อสาธารณะ พื้นที่สาธารณะหน้าบ้าน เน่าเหม็น มีเศษสัตว์น้ำที่เน่าทิ้งลงท่อสาธารณะ 3 สร้างมลภาวะกลิ่นเน่าของน้ำล้างอาหารทะเล ชวนอ๊วก ส่งกลิ่นเน่าเหม็น โดยที่ไม่สนใจความเดือดร้อนเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญที่มีกลิ่นเน่าเหม็นส่งกลิ่นห่างไกลออกไปไม่น้อยกว่า 100 เมตรอย่างชัดเจน เดือนร้อนนับสิบหลังคาเรือน 4 ตัวการก่อให้เกิดโรคและแมลงสาบ พบมีแมลงสาบเพิ่มจำนวนเป็นอย่างมาก ที่มากินเศษเน่าของปลาหมึก และกลิ่นเน่าของเศษอาหารทะเลในท่อสาธารณะกระจาย ไปส่งกลิ่นกระจายไปหลายบ้านก่อให้เกิดแพร่กระจายโรคจากแมลงสาบ หลักฐานที่มาตรวจสอบได้คือ 1) กลิ่นเน่าหน้าบ้านที่ก่อเหตุลอยไปไกล 100 เมตรรอบบ้านที่เกิดตลอดเวลา 2) ถังแช่น้ำแข็งหน้าบ้านไม่ต่ำกว่า 10-15 ถัง ใส่ปลาหมึก กุ้ง น้ำแข็งที่เน่าเหม็น 3) มีตู้แช่แข็งอาหารทะเลบริเวณภายในบ้าน 10 -15 ตู้ มีพื้นที่ที่แปรรูปอาหารสัตว์ข้างบ้าน หลังบ้าน 4) การเททิ้งน้ำเน่าและเศษเน่าสัตว์น้ำ ล้างถังที่จะเกิดเวลา 19 - 20.30 น เน่าเหม็นทั้งวัน 5) รถกระบะที่ประกอบการที่จอดหน้าบ้านช่วงค่ำถึงเช้า 6 ป้ายขายอาหารทะเลสดแช่แข็งและพิกัดระบุร้านขายสัตว์น้ำใน Google map 7 เศษปลาหมึก เปลือกกุ้ง ที่ได้ฉีดน้ำทิ้งลงท่อน้ำสาธารณะ ขอให้เทศบาลนาป่า ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและโปรดเห็นใจชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการละเมิดกฎหมายและเทศบีญญัติที่มีกลิ่นเน่าชวนอ๊วก แมลงสาป มลภาวะการอยู่อาศัย ของบ้านเลขที่ 85/3 ที่ไม่สน ไม่แคร์ ไม่เคารพกฎหมาย ไม่สนกฎระเบียบหมู่บ้าน ไม่สนใจพฤติกรรมการละเมิดเทศบัญญัติ การละเมิดการจัดการมูลฝอยเศษอาหาร การทิ้งของเสียจากการใช้อาคารจัดเก็บอาหารทะเล การละเมิดเทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขอให้เทศบาลนาป่าแจ้งความร้องทุกข์และให้เจ้าหน้าที่จับกุมฐานละเมิดกฎหมาย ขอให้ปรับเงินทางแพ่ง และยึดอุปกรณ์ที่ละเมิด เพื่อหยุดการใช้ที่พักอาศัยอาคารภายในหมู่บ้าน เป็นจัดเก็บอาหารทะเล แปรรูปอาหารทะเล เพื่อหยุดการเท ทิ้ง ล้างถังจัดเก็บอาหารทะเลในบริเวณหมู่บ้านที่พักอาศัย หยุดทิ้งน้ำเน่าและมูลฝอยเศษสัตว์อาหารทะเลในท่อสาธารณะ เทศบาลนาป่าได้เคยมาแจ้งเตือนบ้าน 85/3ไปแล้ว แต่เจ้าบ้านไม่สน ไม่แคร์กฎหมาย ข้อบังคับหรือเทศบัญญัติใดๆ ยังคง ละเมิดและสร้างความเดือดร้อนอีกนานนับ 15 เดือนที่ได้มาแจ้งเตือน ทั้งนี้ได้แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากเทศบาลนาป่ามาแล้ว 6 ครั้ง แต่เจ้าของบ้านที่ก่อเหตุยังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จึงขอความเมตตาความกรุณาเทศบาลนาป่าบังดับใช้กฎหมายเทศบัญญัติอย่างจริงจัง ขอบพระคุณท่านนายกเทศบาลนาป่าและเจ้าหน้าที่นาป่าที่ได้ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือนร้อนต่อชุมชนและผู้อาศัยในเทศบาลนาป่า สำเนาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

ความคิดเห็น ศูนย์ดำธรรมจังหวัดชลบุรี

  • ตอบหัวข้อ ณ วันที่ 5 ก.พ. 2566
  • |
  • สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ขอเรียนว่าได้มอบหมายให้อำเภอเมืองชลบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลนาป่า ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว ผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป

ความคิดเห็น ศูนย์ดำธรรมจังหวัดชลบุรี

  • ตอบหัวข้อ ณ วันที่ 5 ก.พ. 2566
  • |
  • สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ขอเรียนว่าอำเภอเมืองชลบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลนาป่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ บ้านเลขที่ 85/3 หมู่บ้านแฟมิลี่ซิตี้ทาวน์ 5 พบผู้ถูกร้องซึ่งเป็นเจ้าของอาคารและเป็นผู้ประกอบการ โดยผู้ถูกร้องแจ้งว่าหลังจากกลับจากตลาดจะดำเนินการล้างถังแช่วัตถุดิบทุกครั้งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลาประมาณ 21.00 – 22.00 น. โดยเศษเนื้อสัตว์จะทิ้งลงในถุงดำและใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มพิเศษ (อีเอ็ม เอกซ์ตร้า) ผสมน้ำฉีดล้างพื้นและท่อระบายน้ำหลังทำความสะอาดถังแช่ทุกครั้ง ขณะตรวจสอบไม่พบกลิ่นเหม็นเน่าเศษอาหาร และการปล่อยน้ำเสียบริเวณหน้าบ้าน ตรวจสอบเพิ่มเติมพบผู้ประกอบการได้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารจากพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ 3 เลขที่ 44 ปี 2565 สอบถามผู้ที่พักอาศัยใกล้เคียงระยะ 100 เมตร พบว่าไม่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นเหม็น ซึ่งมีเพียง 1 หลัง แจ้งว่าพบกลิ่นเหม็นเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการล้างทำความสะอาดถังแช่ แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแต่อย่างใด จึงได้กำชับผู้ถูกร้องว่าในช่วงเวลาล้างทำความสะอาดถังแช่ให้มีมาตรการป้องกันกลิ่น โดยปิดถุงดำให้มิดชิดและใช้น้ำเชื้อจุลินทร์ทรีย์ล้างทำความสะอาดเพื่อป้องกันกลิ่นทุกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อทราบ