ยุติ/ดำเนินการแล้ว

เจ้าพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยชื่อธนกร มณีโชติ ของเทศบาลตำบลเสม็ดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

  • วันที่ร้องเรียน 15 ธ.ค. 2565
  • |
  • ผู้ร้องเรียน นภัสสร กันหา
ตามที่เทศบาลตำบลเสม็ดได้มีนโยบายดำเนินการจัดเก็บรายได้ค่าขยะมูลฝอยบ้านละ20บาท แก่ลูกบ้านทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเสม็ดนั้น พวกลูกบ้านทุกบ้านยินดีแต่สิ่งที่ไม่ยินดีคือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานชื่อ จัดเก็บไม่ทั่วถึงเท่าเทียมสุ่มสุ่มเก็บบ้านที่เก็บประจำแบบขอไปที. จริงอยู่มีบ้านที่ปิดประตูตาย แต่บ้านนี้ไม่ใช่ เปิดประตูไว้ครึ่งแต่พนักงานคนนี้ไม่ได้วอคอินเข้าเคาะประตูเรียก พยายามติดต่อ โทรเบอร์ นัดวนกลับมาเก็บในวันอื่นๆถัดไป พนักงานก็ไม่เคยมาเก็บ ทั้งๆที่บ้านเปิดประตูไว้ครึ่งบานมีคนอาศัยอยู่มานานนับ3-4ปีมาแล้ว มีรถจอดอยู่หน้าบ้านของตัวเองทุกวัน พนักงานเห็นบ้านนี้อยู่ทุกครั้งที่มาเก็บ มีถังขยะวางไว้หน้าบ้านเป็นเหตุซึ่งหน้า มองไปก็เห็นบ้านนี้ จะอ้างโน่นอ้างนี่ไม่ได้ แต่กับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ใน3-4 ปีนี้สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังเคยมีการเก็บหรือไม่ บ้านนี้เข้าออกทิ้งขยะทุกวัน สังเกตุดูเจ้าพนักงานคนนี้เอาแต่สุ่มเก็บบ้านหลังที่เดิมๆเท่านั้น. เอาแต่เก็บบ้านอยู่ไม่กี่บ้านในละแวกพิกัดตั้งแต่ร้านอ้อยกล้วยทอดลงมา ยกเว้นบ้านหลังที่เปิดประตูพังเปิดไว้ครึ่งเดียว รายได้นี้เป็นรายได้ของหลวงต้องจัดเก็บเข้าเทศบาลแต่พนักงานคนนี้เพิกเฉยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บรายได้เข้ารัฐ เอื้อประโยชน์ให้คนใดคนหนึ่งบ้านใดบ้านหนึ่ง ถ้ามีเจ้าพนักงานแบบนี้10คน รายได้ของเทศบาลคงหายไปเยอะแน่ เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐทำแบบนี้ได้หรือ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

ความคิดเห็น ศูนย์ดำรงธรรมจังหงัดชลบุรี

  • ตอบหัวข้อ ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2565
  • |
  • สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีจะแจ้งเทศบาลตำบลเสม็ดดำเนินตรวจสอบข้อเท็จจริงให้คะ

ความคิดเห็น ศูนย์ดำธรรมจังหวัดชลบุรี

  • ตอบหัวข้อ ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2565
  • |
  • สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ขอเรียนว่าได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลเสม็ด ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่าในวันเกิดเหตุระหว่างที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลเสม็ด ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยตามหน้าที่บริเวณถนนพระยาสัจจา - คีรี จนถึงอาคารพาณิชย์ เลขที่ 42/46 หมู่ที่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ ได้กดกริ่งเรียกเจ้าของอาคารฯ ดังกล่าว และโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่แจ้งไว้ตรงบริเวณหน้าอาคารหลายครั้งแต่ไม่มีผู้ใดรับสาย จึงขับขี่รถฯ ออกมาเพื่อไปเก็บค่าธรรมเนียมฯ รายอื่นก่อน และภายหลังจึงได้กลับมายังบริเวณอาคารฯ ดังกล่าว และพยายามติดต่อกับผู้อาศัยในอาคารฯ อีกหลายครั้ง แต่ก็ไม่พบหรือมีผู้ใดรับสาย จากพฤติกรรมดังกล่าวเจ้าหน้าที่ฯ ได้ใช้ความพยายามในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยจากอาคารฯ ดังกล่าว ตามสมควรแก่กรณีแล้วมิได้มีเจตนาที่จะเพิกเฉยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อทราบ