รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างส่งต่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ความไม่เป็นธรรมในหน่วยงาน

  • วันที่ร้องเรียน 28 มิ.ย. 2566
  • |
  • ผู้ร้องเรียน สา สุข
ข้าพเจ้า ไม่สามารถแสดงตัวได้เนื่องจาก ต้องปกป้องตนเองและลูกหลาน หากมีกรณี ผิดพลาด จึงต้องเก็บตนเองเป็นความลับ ต้องขออภัยในส่วนแรก เรื่องที่ดิฉันเห็น ในการ บริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง อยากให้ท่านตรวจสอบในประเด็นดังต่อไปนี้ 1.การบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นข้อที่ทำมาตลอดเพื่อป้องกันการทุจริต หรือ การบริหารงานเจ้าหน้าที่ ห้าม สามี ภรรยา อยู่หน่วยงาน เดียวกัน ทำไม สาธารณสุขอำเภอบางละมุง โดยภรรยา เป็นผู้ช่วยสาธารณสุขได้ ไม่มีการปรับโยกเหมือนที่ผ่านมา และมีการแบ่งหน้าที่แบบไม่เป็นธรรม ในหน่วยงาน 2.ข้าพเจ้า เป็นผู้ต้องเซ็นชื่อในหลายๆโครงการ แต่ไม่ได้มีการจัดเกิดขึ้นจริง หรือจัดไม่เต็มเวลาตามที่ระบุในโครงการ 3.การจัดสรรตำแหน่ง พนักงานกระทรวง เดิมมีการจัดเรียงลำดับ รอตามลำดับและรอบ แต่สาธารณสุขอำเภอทำการ จัดสรรตำแหน่งให้แก่ผู้ที่มาทีหลัง โดยไม่มีการผ่านการประชุมโดยคณะกรรมการ ทำให้ผู้มีสิทธิเสียสิทธิตรงนี้ 4.การลาของผู้บริหารโดยไม่เขียนใบลา ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่าน ช่วยเหลือและตรวจสอบในประเด็นเหล่านี้ จาก หน่วยงานภายนอก หรือ ไม่ใช่หน่วยงานในท้องที่ เพราะ อาจทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลาง และ พื้นที่ หรือท่านเห็นควรแนะนำให้ดิฉัน ร้องต่อ ในหน่วยงานอื่น ต่อไป ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอให้การร้องเรียนนี้ เป็นความลับเนื่องจาก หากมีปัญหาว่าร้องเรียน ทางผู้บริหาร อาจเรียกบุคคล เข้าสอบสวนเพื่อหาคนร้อง แต่ ไม่แก้ปัญหา เพียงอยากให้ท่านตรวจสอบ ในประเด็นที่แจ้งไปค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอท่านเป็นที่พึ่ง

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2