ยุติ/ดำเนินการแล้ว

ข้างบ้านถมที่ดินรุกล้ำเขตและมีการใช้กำแพงบ้านเราเป็นที่กั้นจนกำแพงร้าว

  • วันที่ร้องเรียน 13 ธ.ค. 2565
  • |
  • ผู้ร้องเรียน นุชสุภร ศรีสุข
ข้างบ้านถมที่ดินรุกล้ำเขตและมีการใช้กำแพงบ้านเราเป็นที่กั้นจนกำแพงร้าว ซึ่งถมที่ดินไม่มีทางระบายน้ำโดยใช้กำแพงบ้านเรากั้นดิน และต่อมามีการทำหลังคาโรงจอดรถไม่มีระยะร่น เมื่อฝนตกทำให้น้ำไหลเข้าบ้านเรา ซึ่งเราได้แจ้งทางเทศบาลสัตหีบมาดูแล้วทางเทศบาลแจ้งว่า เหตุไม่ได้เกิดซึ่งหน้าจึงไม่สามารถให้เขายุติการถมดินได้ จากนั้นให้เราไปไกล่เกลี่ยและแจ้งความเอง ขอสอบถามว่าในกรณีนี้จะมีความผิดพรบ.ถมดิน และถือเป็นคดีทางแพ่งไหมคะ กรุณาช่วยดำเนินการให้ด้วยค่ะ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

ความคิดเห็น ศูนย์ดำธรรมจังหวัดชลบุรี

  • ตอบหัวข้อ ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2565
  • |
  • สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ขอเรียนว่าได้มอบหมายให้อำเภอสัตหีบและเทศบาลเมืองสัตหีบ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนดังกล่าวแล้ว เทศบาลเมืองสัตหีบได้ดำเนินการออกคำสั่งแบบ ค.3 และ ค.5 ให้นายกฤศ คงประเสริฐ (ผู้ถูกร้อง) ดำเนินการแก้ไขในส่วนของกำแพงบ้านโดยให้ทำการแก้ไขซ่อมแซมให้เหมือนสภาพเดิม และดำเนินการยื่นแบบขออนุญาตทำผนังกั้นที่ดินยื่นมา และในส่วนของโครงสร้างเหล็กที่ใช้เป็นโรงจอกรถให้ดำเนินการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522