ยุติ/ดำเนินการแล้ว

การก่อสร้างอาคารพาณิชย์(แก้ไข เรื่องก่อนหน้า)

  • วันที่ร้องเรียน 11 ม.ค. 2566
  • |
  • ผู้ร้องเรียน ไม่ประสงค์ออกนาม
การก่อวร้างอาคารพาณิชย์ตามภาพนั้น สามารถแยกสร้างเป็นอาคารเดี่ยวแบบนี้ได้หรือไม่เพราะจากที่เห็นนั้นอาคารอื่นๆยังก่อสร้างเป็นตึกติดกันแต่อาคารนี้มีอะไรไที่พิเศษกว่าอาคารหลังอื่นหรือไม่

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

ความคิดเห็น ศูนย์ดำธรรมจังหวัดชลบุรี

  • ตอบหัวข้อ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2566
  • |
  • สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ขอเรียนว่าได้มอบหมายให้อำเภอสัตหีบ ร่วมกับเทศบาลเมืองสัตหีบ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว ผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป

ความคิดเห็น ศูนย์ดำธรรมจังหวัดชลบุรี

  • ตอบหัวข้อ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2566
  • |
  • สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ขอเรียนว่าอำเภอสัตหีบได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนดังกล่าวแล้ว พบว่าอาคารดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาคม หมู่ที่ 4 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามใบอนุญาตปลูกสร้างเลขที่ 172/2564 ผู้ขออนุญาตคือ บริษัท พนธกร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นอาคารพักอาศัย บนโฉนดที่ดินเลขที่ 78540 ปลูกสร้างติดกับโฉนดที่ดินเลขที่ 78467 ของ บริษัท พนธกร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และได้ทำหนังสือยินยอมปลูกสร้างให้ชิดแนวเขตซึ่งที่ดินทั้งสองแปลงเป็นที่ดินของเจ้าของเดียวกัน ได้รับอนุญาตถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จึงเรียนมาเพื่อทราบ