ส่งต่อเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

มาทำบัตรประชาชนแต่ไม่มีที่จอดรถ ที่จอดมีแต่ของพนักงานรัฐ

  • วันที่ร้องเรียน 11 เม.ย. 2566
  • |
  • ผู้ร้องเรียน จารุวรรณ แซ่ลี้
มาเทศบาลเมืองเพื่อทำบัตรประชาชนแต่โดนเจ้าหน้าที่ไล่ไม่ให้จอดรถในโดม ที่จอดรถมีแต่รถเจ้าหน้าที่จอดในโดมประชาชนห้ามจอดเอาเงินภาษีประชาชนมาทำที่จอดรถให้เฉพาะเจ้าหน้าที่หรือคะ และการทำบัตรไม่ใช่บอกให้ไปทำที่เทศบาลบ้านสวนช่วยอัพเดทด้วยว่าสถานที่เค้ายังไม่พร้อมรับทำบัตรเสียเวลาที่ต้องเดินทางไปมา อยากให้ผู้ว่าออกมาจัดการพื้นที่ที่จอดรถบริการประชาชนไม่ใช่เอื้อแต่เจ้าหน้าที่รัฐ คำว่าบริการประชาชนไปไหนหมด

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2