ยุติ/ดำเนินการแล้ว

น้ำประปาหยุดไหลบ่อย

  • วันที่ร้องเรียน 23 ก.พ. 2566
  • |
  • ผู้ร้องเรียน ศิระ จันทกานนท์
น้ำประปาเส้นหนองชาก-หัวกุญแจ แรงดันน้ำเบามากครับ หลายครั้งถึงขั้นไม่ไหล เป็นแบบนี้มานานมาก เฉลี่ยสัปดาห์ละ3วันที่ไหลเบามากๆจนถึงขั้นไม่ไหลเลย ทุกๆวันหลังเลิกงานน้ำจะเบามากถึงขั้นล้างจานยังไม่ได้ วันหยุดสุดสัปดาห์บ่อยครั้งที่ไม่ไหลเลยทั้งวัน รบกวนช่วยประสานงานกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ด้วยครับ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

ความคิดเห็น ศูนย์ดำธรรมจังหวัดชลบุรี

  • ตอบหัวข้อ ณ วันที่ 23 ก.พ. 2566
  • |
  • สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ขอเรียนว่าได้มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว ผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป

ความคิดเห็น ศูนย์ดำธรรมจังหวัดชลบุรี

  • ตอบหัวข้อ ณ วันที่ 23 ก.พ. 2566
  • |
  • สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ขอเรียนว่าได้มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนดังกล่าวแล้ว การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึงชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบของสถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว ที่ผลิตและจำหน่ายน้ำให้ผู้ใช้บริการในพื้นที่ตำบลหนองชาก - หัวกุญแจ มีค่าความขุ่นมากกว่าปกติ จึงไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างเต็มกำลังในการผลิต ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ การประปาส่วนภุมภาค สาขาบ้านบึง ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของประชาชน จึงเร่งดำเนินการแก้ไขเรื่องคุณภาพน้ำและจ่ายน้ำจากแหล่งน้ำอื่นเข้าพื้นที่ทดแทน พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแรงดันน้ำในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก้ประชาชน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และติดตามผลอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 จึงเรียนมาเพื่อทราบ