ส่งต่อเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

บ้านไฟไหม้

  • วันที่ร้องเรียน 19 มิ.ย. 2566
  • |
  • ผู้ร้องเรียน นายอาคม เจนเขา
บ้านผมไฟไหม้ วันที่ 15 เมษายน 2566 มีหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเพียงแค่ครั้งเดียวและไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือ และเรื่องการประเมิณราคาของหน่วยงานไม่เป็นธรรมเลย และผู้ใหญ่บ้านไม่เลยเข้าไม่ช่วยเหลือ ผมอยากให้ทางผู้ว่าเข้ามาช่วยตรวจสอบครับ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2